Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Sortuj według:

Pokazuj:

2010-03-16 05:31:16 Autor: Praca zbiorowa

Zmienna skręcalność płaszczyzny polaryzacji światła, wykazywana w roztworach przez cukry. Np. skręcalność właściwa świeżego roztworu glukozy wynosi +112°, a wraz z upływem czasu maleje powoli aż do osiągnięcia stałej wartości +52,7° (zmiana ta jest odwracalna - odparowanie roztworu daje kryształy glukozy, które po ponownym rozpuszczeniu wykazują znów skręcalność +112°). Zjawisko to wynika z...

Średnia ocena: 0

2010-03-16 04:48:02 Autor: Praca zbiorowa

Symbol Cm, (łac. Curium), pierwiastek chem., metal, Z = 96, m.at. 247,07u, grupa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1944 r. przez G.T. Seaborga, A. Ghiorso, R.A. James (izotop 242Cm; w wyniku bombardowania izotopu plutonu 239Pu jądrami helu 4He). K. jest pierwiastkiem silnie promieniotwórczym (1dm3 roztworu zawierającego 7g izotopu 242Cm samorzutnie wrze); najdłużej żyjący izotop 247Cm (τ1/2 = 1,56·107 lat)....

Średnia ocena: 0

2010-03-16 04:41:41 Autor: Praca zbiorowa

Substancje stałe, zdolne do wymiany osadzonych na nich jonów, na jony obecne w roztworze. Dzielą się na kationity - mające grupy kwasowe, zdolne do wymiany kationu, np. KATIONIT-H+ + Na+Cl- ⇆ KATIONIT-Na+ + H+Cl- i anionity - mające grupy zasadowe, zdolne do wymiany anionu, np. ANIONIT+(OH)- + Na+Cl- ⇆ ANIONIT+Cl- + Na+(OH)- Kationit, zawierający osadzone na nim kationy, może być regenerowany przez przepuszczanie przezeń...

Średnia ocena: 0

Cez

2010-03-16 04:37:03 Autor: Praca zbiorowa

Symbol Cs, (łac. Ceasium), pierwiastek chem., metal, Z = 55, m.at. 132,9054u, grupa ↑ litowców. Odkryty w 1860 r. przez R. Bunsena i G. Kirchhoffa. Czysty metal otrzymał w 1882 r. K. Setterberg. W przyrodzie występuje w minerale pollucycie i jako domieszka minerałów litu; zawartość w skorupie ziemskiej: 3,2·10-4% mas. C. jest srebrzystoszary (o złocistożółtym połysku na przekroju) i miękki -...

Średnia ocena: 0

2010-03-16 04:26:59 Autor: Praca zbiorowa

Gazowa powłoka powstała prawdopodobnie na skutek aktywności wulkanicznej Ziemi. Prawdopodobnie składała się z CO2, pary wodnej, azotu, metanu, amoniaku i tlenku węgla(II) oraz niewielkich ilości cyjanowodoru, siarkowodoru i PH3. Atmosfera ta nie miała właściwości utleniających. Obecność tlenu w obecnej atmosferze jest prawdopodobnie wynikiem powstania życia i przebiegającego procesu ↑ fotosyntezy. Porównawcze badania...

Średnia ocena: 0Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc