Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Sortuj według:

Pokazuj:

2010-03-11 05:00:36 Autor: Praca zbiorowa

Zerowa zasada termodynamiki: Jeżeli ciało A jest w równowadze termicznej z ciałem C i ciało B jest w równowadze termicznej z tym samym ciałem C, to ciała A i B są z sobą w równowadze termicznej.Pierwsza zasada termodynamiki: Zmiana energii wewnętrznej ciała może zachodzić przez przekazanie ciepła lub przez wykonanie pracy albo przez jedno i drugie.Energia wewnętrzna – suma wszystkich rodzajów ...

Średnia ocena: 0

2010-03-16 09:48:07 Autor: TTTTT

Ek,śr = C * T Ek,śr = mvśr2 / 2 T = t + 273 U = Ek,1 + Ek,2 + … + Ek,n = N * Ek,śr U = N * C * T p = Fśr / a2 Fśr = Δp / Δt = 2mvśr / Δt Fśr = (N * m * vśr2) / 3a p = (2 * N * Ek,śr) / 3V Δt = 2a / vśr pV / T = 2NC / 3 = const (dla m=const) p1V1 / T1 = p2V2 / T2 – równanie stanu gazu doskonałego pV = nRT – równanie Clapeyrona n = m / μ ρ = m / V = (μ *...

Średnia ocena: 0

2010-03-16 10:00:53 Autor: TTTTT

Ek,śr = C * T T = 273 + t U = N * Ek,śr – tylko dla gazu doskonałego ΔU = Q + W p = (2*N*Ek,śr) / (3*V) (p*V) / T = 2/3*N*C (p1*V1) / T1 = (p2*V2) / T2 – równanie stanu gazu doskonałego R = (p0*V0) / T0 = 8,314 J / (mol * K) p*V = n*R*T – równanie Clapeyrona n = m / μ W = -p*ΔV Q = c*m*ΔT c = Q / m*ΔT C = Q / n*ΔT Cp = Cv + R η = (Q1 - |Q2|) / Q1 η =...

Średnia ocena: 0

2010-03-11 04:27:42 Autor: Praca zbiorowa

Zerowa zasada termodynamiki – Jeżeli ciało A jest w równowadze termicznej z ciałem C i ciało B jest w równowadze termicznej z ciałem C, to ciała A i B są z sobą w równowadze termicznej.Pierwsza zasada termodynamiki – Zmiana energii wewnętrznej ciała może zachodzić przez przekazanie ciepła lub przez wykonanie pracy albo przez jedno i drugie. ΔU = Q + WzPrawo Boyle’a – W przemianie...

Średnia ocena: 0

2010-03-15 04:39:35 Autor: TTTTT

Fg = G * (m1*m2)/r2 – siła grawitacjiFg = m * g [N = (kg*m)/s2]Fg = G * ρ * 4/3 * π * r * mFr = (m*v2)/r – siła dośrodkowag = (G*M) / r2 – przyspieszenie grawitacyjnev = sqr[(G*M) / r] – prędkość satelity w dowolnym punkcieT = 2π * sqr[r3 / (G*M)] – okres obiegu satelity wokół planetyγ = Fg / m = (G * M) / r2 – natężenie polaW = m * g * cos α = m *g * h – praca w...

Średnia ocena: 0

2010-03-11 02:59:27 Autor: TTTTT

  Fs = -k * |x|T = 2π * sqrt(m/k)v = A * ω * cos(ωt)Ep = (k*x2) / 2Ep = [k*A2*sin2(ωt)] / 2Ek = [k*A2*cos2(ωt)] / 2Ec = (k*A2) / 2F = m * g * sin(α) – wahadło mat.F = (m*g*x) / l – wahadło mat.k = (m*g) / l – wahadło mat.T = 2π * sqrt(l/g) – wahadło mat.x(t) = A*sin([2π*t]/T + φ)f = 1/Tω = α/t Fs – siła sprężystości| Fs – siła...

Średnia ocena: 0

2010-03-11 05:46:26 Autor: TTTTT

v = s / t [m / s]a = v / t [m / s2] W = F * s [J = (kg * m2) / s2]W = E + EkF = m * a [N = (kg * m) / s2]Fw = m * g * sin α - T – równia pochyłaT = f * N [N], gdzie:T – siła tarciaf – współczynnik tarciaN – siła nacisku,Ep = m * g * h [J]Ek = mv2 / 2 [J]

Średnia ocena: 0

2010-03-16 09:25:25 Autor: TTTTT

Wzory: I = Δq / Δt P = W / t W = q * U P = I * U R = U / I R = (ρ * l) / S ρt = ρ0 * ([α * t] + 1) ε = I * (Rw + R) ε = W / q U =  ε – I * Rw   Oznaczenia: I – natężenie [A] U – napięcie [V] R – opór [Ω] q – ładunek [C] t – czas [s] P – moc [W] W – praca [J] ε – siła...

Średnia ocena: 0

2009-12-07 16:07:22 Autor: Videograf

Dwa prawa stanowiące reguły, które pozwalają obliczać natężenia prądów i napięcia w obwodach elektrycznych. - I PRAWO KIRCHHOFFA: suma natężeń prądów dopływających do wspólnego punktu (węzła) układu przewodników jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego punktu. Jeśli prądy odpływające przyjąć jako ujemne, to suma natężeń prądów dopływających do...

Średnia ocena: 0

2010-03-10 08:10:20 Autor: Praca zbiorowa

E = k * |Q|/R2 – natężenie pola na powierzchni kuli [N/C]V = k * Q/R – potencjał kuli [V]C = Q / V – pojemność elektryczna [F]E = U / d – natężenie pola między okładkami kondensatora [N/C]C = (Є0 * S) / d – pojemność kondensatora wypełnionego powietrzem [F]C = (Є0 * Єr * S) / d – pojemność kondensatora wypełnionego dielektrykiem [F]C = 4*π*R* Є0 – pojemność kuli [F]C = C1 + C2...

Średnia ocena: 0Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc