Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Sortuj według:

Pokazuj:

2010-03-05 04:55:52 Autor: Greiner Piotr - Gronkowska Ewa - Kaczmarek Ryszard - Miroszeski Kazimierz

1880-1881 W. Brytania prowadziła walkę z Burami zamieszkującymi Transwal i Oranię w celu zagarnięcia złóż diamentów i złota; II 1881 klęska wojsk bryt. pod Majuba Hill; W. Brytania uznała niepodległość Transwalu; 2) 1899-1902 wojnę wywołał prezydent Transwalu P. Kruger, chcąc uprzedzić atak bryt.; X 1899-I 1900 przeważały wojska burskie, zwyciężyły pod Magersfontein, Stormberg i Spion Kop; przybycie ponad 200...

Średnia ocena: 0

2009-12-07 15:55:41 Autor: Videograf

Prąd ideowy i kierunek artystyczny w Europie w I poł. XIX w.; cechował się dążeniem do pełnego rozwoju ludzkiej osobowości, irracjonalizmem, uczuciowością, patriotyzmem i ideami wolnościowymi; w literaturze przeciwstawił się regułom klasycznym, proponując swobodny styl i kompozycję; bohater literacki był samotnikiem walczącym ze światem; powstały gatunki literackie: ballada, powieść poetycka, poemat dygresyjny, dramat...

Średnia ocena: 0

2010-03-05 05:11:31 Autor: Greiner Piotr - Gronkowska Ewa - Kaczmarek Ryszard - Miroszeski Kazimierz

(Miasto w Kanadzie), konferencje - miejsce konferencji W. Churchilla, F.D. Roosevelta podczas II wojny światowej: - 1) 14-24 VIII 1943 z udziałem premiera Kanady M. Kinga poświęcona planom lądowania wojsk sojuszniczych we Włoszech i we Francji ( Overlord) oraz operacjom wojennym na Dalekim Wsch.; zawarto tajny układ o współpracy w badaniach nad bombą atomową ( projekt Manhattan); 2) 12-17 IX 1944 omawiano plany działań...

Średnia ocena: 0

2010-03-04 07:40:04 Autor: Greiner Piotr - Gronkowska Ewa - Kaczmarek Ryszard - Miroszeski Kazimierz

Ogłoszona przez króla Fryderyka Wilhelma IV 5 XII ; władza króla pochodziła z "łaski bożej" ; król miał prawo absolutnego veta, mógł wydawać rozporządzenia z mocą ustaw, ogłaszać stan wojenny i zawieszać prawa podstawowe ; parlament dwuizbowy - izba niższa wybierana w wyborach dwustopniowych, do izby wyższej wybierano na podstawie cenzusu majątkowego ; gwarantowano równość wobec prawa,...

Średnia ocena: 0

2010-03-04 07:22:14 Autor: Greiner Piotr - Gronkowska Ewa - Kaczmarek Ryszard - Miroszeski Kazimierz

Ideologia społeczno-polityczna ; powstała w I poł. XIX w. ; była odpowiedzią na rozwijające się radykalne ruchy społeczne oraz liberalizm ; broniła zachowania tradycyjnego ładu i porządku społecznego ; uznawała przeszłość za podstawowe źródło wartości ; nawoływała do restauracji starego porządku politycznego ; akceptowała konieczność reform w państwie, ale przy uwzględnieniu tradycji historyczno-prawnej danego...

Średnia ocena: 0

2010-03-09 07:03:48 Autor: Greiner Piotr - Gronkowska Ewa - Kaczmarek Ryszard - Miroszeski Kazimierz

Instytucja wspierająca działalność wydawniczą i naukową; założona z inicjatywy T. Chłapowskiego i H. Sienkiewicza przez byłych profesorów i studentów Szkoły Głównej; działała od 1881 w Warszawie; wydała m.in. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i Krajów Słowiańskich, Słownik języka polskiego (tzw. słownik warszawski J. Karłowicza); została włączona do PAN.

Średnia ocena: 0Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc