Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Sortuj według:

Pokazuj:

2010-03-17 06:24:39 Autor: Trząski Leszek

(Chlorophyta) - zielono zabarwione glony, żyjące głównie w wodach słodkich, ale istnieją także gatunki morskie i lądowe. Zarówno jednokomórkowe, jak kolonijne albo wielokomórkowe, tworzące plechy o bardzo różnym stopniu organizacji. Wszystkie z. zawierają chlorofile a i b oraz b-karoten i ksantofil luteinę. Materiałem zapasowym jest skrobia; ściana komórkowa zawiera celulozę. Chloroplasty o...

Średnia ocena: 0

2010-03-17 06:46:24 Autor: Trząski Leszek

U kręgowców i bezkręgowców: zmysł rozróżniający rodzaje pokarmu. Receptory s. są wrażliwe na substancje chemiczne rozpuszczone w wodzie. U zwierząt lądowych receptory te są zlokalizowane głównie w jamie gębowej, u zwierząt wodnych - także w skórze różnych części ciała. U kręgowców s. jest rozpoznawany przez kubki smakowe, czyli drobne skupiska komórek...

Średnia ocena: 0

2010-03-08 04:47:03 Autor: Trząski Leszek

Narządy oddechowe owadów, wijów, pratchawców i niektórych pajęczaków, rozwijające się jako ektodermalne wpuklenia do wnętrza ciała. Tworzą system rurkowatych przewodów, rozpoczynających się → przetchlinkami i poprzez rozgałęzienia docierających do wszystkich organów ciała. Na całym swoim przebiegu oprócz końcowych odcinków najcieńszych odgałęzień (tracheol) t....

Średnia ocena: 0

2010-03-17 07:14:17 Autor: Trząski Leszek

Dział biologii badający różnorodność organizmów i zajmujący się ich klasyfikowaniem. Najstarsza z nauk biologicznych, zapoczątkowana w starożytności przez → Arystotelesa w zakresie zwierząt i Teofrasta w zakresie roślin. Aż do czasów nowożytnych opisywano grupy organizmów mając na uwadze ich podobieństwa najbardziej rzucające się w oczy. Powstawały w ten sposób systemy sztuczne, często...

Średnia ocena: 0

2010-03-17 06:42:56 Autor: Trząski Leszek

U kręgowców i bezkręgowców: zmysł rozróżniający rodzaje pokarmu. Receptory s. są wrażliwe na substancje chemiczne rozpuszczone w wodzie. U zwierząt lądowych receptory te są zlokalizowane głównie w jamie gębowej, u zwierząt wodnych - także w skórze różnych części ciała. U kręgowców s. jest rozpoznawany przez kubki smakowe, czyli drobne skupiska komórek...

Średnia ocena: 0

2010-03-05 08:02:35 Autor: Trząski Leszek

Stan, w którym występuje pełna samoregulacja ekosystemu (→ ekologiczna samoregulacja). Obrazuje ogólną właściwość substancji żywej, polegającą na dążeniu do wzajemnego dopasowywania tworzących ją komponent (→ homeostaza). Z wyjątkiem zmian sezonowych oraz klęsk żywiołowych, w ekosystemie będącym w stanie r.b. nie zachodzą nagłe i drastyczne zmiany liczebności poszczególnych populacji. R.b. ma...

Średnia ocena: 0

2010-03-17 07:00:48 Autor: Trząski Leszek

Lokalne populacje w obrębie jednego gatunku biologicznego, jakim jest człowiek. Ukształtowały się z powodu małej liczebności człowieka pierwotnego oraz izolacji i doboru. Tradycyjnie wyróżniano r.l. na podstawie koloru skóry (biała, czarna i żółta lub biała, czarna, żółta i czerwona). Podział na rasy nie został nigdy do końca ustalony z uwagi na istnienie wielu populacji o cechach przejściowych....

Średnia ocena: 0

2010-03-08 02:32:43 Autor: Trząski Leszek

U płazów bezogonowych: mechanizm wentylacji płuc. Składa się z następujących faz: 1. przy zamkniętym otworze gębowym i otwartych nozdrzach zewnętrznych następuje kilkakrotne obniżanie dna jamy gębowej dla jej "przewietrzenia"; 2. żaba zamyka nozdrza zewnętrzne a otwiera krtań i przez podniesienie jamy gębowej świeże powietrze jest tłoczone do płuc; 3. przy zamkniętych nozdrzach dno jamy gębowej jest kilkakrotnie...

Średnia ocena: 0

2010-03-17 07:18:31 Autor: Trząski Leszek

Nauka zajmująca się analizą rocznych pierścieni przyrostów drewna. Pozwala m.in. wnioskować o wieku drzew (na podstawie liczby pierścieni) oraz o zmianach klimatycznych, jakie zachodziły w czasie rozwoju drzewa (na ogół im wilgotniejsze okres wegetacyjny, tym szerszy słój). Analiza pierścieni u dużej liczby drzew, także martwych, danego gatunku na niewielkim obszarze pozwala przesuwać dendrochronologiczną...

Średnia ocena: 0

2010-03-08 04:53:05 Autor: Trząski Leszek

Przemysłowe wykorzystanie żywych organizmów do uzyskania żywności, lekarstw i innych produktów. Tradycyjne gałęzie wytwórczości, w których wykorzystuje się drożdże to browarnictwo i piekarnictwo; w przemyśle mleczarskim od dawna korzysta się z bakterii i grzybów do produkcji serów i jogurtów. Osiągnięcia → inżynierii genetycznej pozwoliły na zastosowanie zmodyfikowanych...

Średnia ocena: 0Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc