Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Sortuj według:

Pokazuj:

2010-03-05 08:14:06 Autor: Trząski Leszek

Formacja roślinna występująca w chłodnej strefie klimatycznej, na półkuli północnej na północ od → tajgi oraz na półkuli południowej na wyspach antarktycznych. Roślinność t. tworzą porosty, mchy, trawy lub krzewinki, w zależności od warunków klimatycznych i nawodnienia terenu. Do krzewinek należą karłowate formy roślin występujących także w strefie o łagodniejszym klimacie, np....

Średnia ocena: 0

2010-03-11 02:23:40 Autor: Szarski A.

Pojezierza Polskie – Rozległa kraina geograficzna ograniczona od północy pasem Pobrzeży Południowobałtyckich, a od południa Nizinami Środkowopolskimi, wznosząca się przeważnie od 150 do 200 m n.p.m. Składa się z Pojezierza Pomorskiego, Wielkopolskiego i Mazurskiego. Leżą w granicach zasięgu najmłodszego zlodowacenia zwanego bałtyckim.Najwyższy szczyt: Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim (329m n.p.m.) Krajobraz...

Średnia ocena: 0

2010-05-13 13:43:31 Autor: Praca zbiorowa

Odkrycia dokonywane były na nowoczesnych statkach – karawelach (zwrotniejsze, szybsze, miały większą wyporność od wcześniejszych). Również nawigacja zyskała nowe oprzyrządowanie. Pierwszeństwo w odkrywaniu ziem przypadło Portugalczykom. W 14 wieku fale głodu, epidemie, wojny wywołały spadek zaludnienia, a w rezultacie kryzys, który dotknął warstwy feudalne. Terenem ekspansji szlachty portugalskiej stały się...

Średnia ocena: 0

2010-03-08 07:13:49 Autor: Masłowski Włodzimierz

Jez. tektoniczno-polodowcowe w Kanadzie i USA, w grupie Wielkich Jezior, na wys. 177 m; 59,6 tys. km2, głęb. do 228 m; liczne wyspy i płw.; połączone z jez. Górnym, Michigan, Erie; część Drogi wodnej Św. Wawrzyńca.

Średnia ocena: 0

2010-03-17 03:16:44 Autor: Praca zbiorowa

Gleba – powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, składająca się z części mineralnych i organicznych powstałych w wyniku oddziaływania czynników glebotwórczych, takich jak klimat, woda, drobnoustroje, rośliny, zwierzęta oraz działalność gospodarcza człowieka Bagno – teren trwale nasycony woda, stanowiącą od 80% do 95% objętości gruntu Żyzność – zdolność zaopatrywania roślin w wodę, tlen i...

Średnia ocena: 0

2010-03-08 06:51:13 Autor: Masłowski Włodzimierz

Państwo w pn.-zach. części Afryki, nad M. Śródziemnym; 2381,7 tys. km2; 33,6 mln mieszk.; stol - Algier, inne gł. m.: Oran, Konstantyna, Annaba; jednostka monetarna - dinar algierski; większa część kraju położona jest na Saharze; pow. wyżynna; najwyższy szczyt Tahat (wys. 3003 M); rz.: Wadi asz-Szalif, Summan, Sejbus, liczne słone jeziora; klimat podzwrotnikowy; kraj słabo rozwinięty gospodarczo

Średnia ocena: 0Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc