Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Sortuj według:

Pokazuj:

2010-03-09 02:07:08 Autor: Praca zbiorowa

Na czym polega przyjemność tekstu? Ma dwa bieguny: właściwą przyjemność, czyli powolne oddawanie się leniwej lekturze, najczęściej długich powieści realistycznych, niczym obżarstwo systematyczne i nie znające nasycenia (kulminacji, orgazmu). Coś w rodzaju łaskotania po plecach. Albo rozkosz, nachodzącą nas niespodziewanie, momentalną, zaraz przemijającą, zawsze przedwczesną, nie dającą się zaplanować i przewidzieć....

Średnia ocena: 0

2010-03-18 03:48:11 Autor: Praca zbiorowa

Był popularnym i wysoko cenionym przez teoretyków epickim gatunkiem klasycystycznego nurtu literatury oświeceniowej. Mianem nowożytnego poematu opisowego określano niefabularne, wierszowane utwory większych rozmiarów, w których wybrane elementy świata przedstawiano zgodnie z wymogami intelektualnego oglądu rzeczywistości, wypływającego z założeń klasycyzmu. Zadaniem twórcy było wyczerpujące i...

Średnia ocena: 0

2010-03-09 02:17:10 Autor: Praca zbiorowa (JP)

- Wykwintne omówienie zwyczajnego czy pospolitego przedmiotu. W Zimie miejskiej A. Mickiewicza fajka jest zaszyfrowana jako "stambulskie gorycze", herbata - "z chińskich ziół ciągnione treści", sanie - jako "śliski powóz", toczenie się kul bilardowych, zrobionych z kości słoniowej, w tajemniczym zdaniu: "Pędzą po suknie wytoczone słonie". Mickiewicz dał → pastisz chwytów poetyckich S. Trembeckiego, bo...

Średnia ocena: 0

2010-03-17 08:56:54 Autor: Piechota M.,Pytasz M., Wilczek P.

Przejawiający się w różnych formach zainteresowania Wschodem, jego kulturą, krajobrazem i historią, należał do najważniejszych tendencji literatury wczesnoromantycznej, także w Polsce. Zainteresowania te wynikały zarówno z osobistych doświadczeń zdobywanych w trakcie podróży orientalnych, podejmowanych przez wielu autorów, jak i z chęci znalezienia alternatywnych wobec Zachodu idei i wzorców...

Średnia ocena: 0

2010-03-05 08:06:21 Autor: Praca zbiorowa

 Termin wprowadzony do badań literackich przez M. Bachtina w pracy Problemy poetyki Dostojewskiego (gł. w rozdziale Właściwości utworów Dostojewskiego) (1929), a rozwinięty i dookreślony w książce Twórczość Franciszka Rabelais´go (1965). Karnawalizacja to według niego główny przejaw ludowej kultury śmiechu, wyrastający ze zwyczajów i tradycji karnawału. Polega ona na zawieszeniu (lub...

Średnia ocena: 0

2010-03-08 08:19:58 Autor: Praca zbiorowa

(gr. eironeia) Dosłownie znaczy udawanie głupszego; termin jest najczęściej używany w znaczeniu psychologicznym, estetycznym i filozoficznym. Ironia w znaczeniu psychologicznym jest rodzajem postawy, złośliwością, zamaskowanym szyderstwem w wypowiedzi pozornie aprobującej, choć w istocie negatywnej (ocena nie wprost). Ironiczność przekazu słownego ma na celu zaprzeczenie jego znaczenia dosłownego, a ujawnia się przez intonację...

Średnia ocena: 0

2010-03-09 02:38:24 Autor: Praca zbiorowa

- Podstawowa cecha tego gatunku zamyka się już w samej jego nazwie, słowo epigramma oznacza bowiem po grecku "napis", a więc formę krótką i, jak można się domyślać, spójną i zwięzłą. Pierwsze epigramaty były w istocie napisami, które wykuwano na pomnikach i nagrobkach (epitafium), fasadach budynków, dziełach sztuki i przedmiotach kultu religijnego. Skrótowość formy wynikała w znacznej mierze...

Średnia ocena: 0

2010-03-09 06:39:45 Autor: Praca zbiorowa

Podstawowa cecha tego gatunku zamyka się już w samej jego nazwie, słowo epigramma oznacza bowiem po grecku "napis", a więc formę krótką i, jak można się domyślać, spójną i zwięzłą. Pierwsze epigramaty były w istocie napisami, które wykuwano na pomnikach i nagrobkach (epitafium), fasadach budynków, dziełach sztuki i przedmiotach kultu religijnego. Skrótowość formy wynikała w znacznej mierze z...

Średnia ocena: 0

2009-12-07 15:25:30 Autor: Videograf

Według najbardziej ogólnej definicji autobiografia to utwór, którego tematem jest własne życie → autora, koleje jego losu, czyny lub zdarzenia, których był świadkiem. Zgodnie z tradycją tak rozumianych autobiografii nie zaliczano do utworów literackich, miały one charakter paraliteracki, były włączane do literatury użytkowej (termin S. Skwarczyńskiej), posługiwały się nieliterackimi...

Średnia ocena: 0Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc