Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Sortuj według:

Pokazuj:

2010-03-08 07:52:02 Autor: Syjud Jerzy, Hermann Krzysztof

 "narzędzie" umożliwiające zrozumienie problemów filozoficznych (jak u starożytnych Greków i Rzymian) albo umożliwiające dotarcie do → prawdy w sposób pozarozumowy (jak u filozofów chrześcijańskich); wg starogreckich koncepcji to → postrzeganie rzeczy za pomocą → zmysłów; → Platon dodawał, że poznajemy także świat za pomocą rozumu i poznania wrodzonego, tj. takiego,...

Średnia ocena: 0

2010-03-08 08:15:38 Autor: Syjud Jerzy, Hermann Krzysztof

Skrajna postać → idealizmu; pogląd filozoficzny głoszący, że istnieje jeden byt albo o naturze materialnej, jak np. uważał → Ksenofanes, widząc w ziemi podstawowy byt, z którego narodziły się inne, albo o naturze duchowej, jak np. uważał → Jan Szkot Eriugena, dla którego takim bytem był → Bóg, który był dla niego jedyną substancją dynamiczną, rozwijającą się, z której...

Średnia ocena: 0

2010-03-09 01:53:00 Autor: Syjud Jerzy, Hermann Krzysztof

Dział filozofii; nauka o pięknie, zajmująca się problemami twórczości i odbiorem dzieł sztuki, próbująca definiować pojęcie piękna oraz rozstrzygać jego naturę: czy jest ono obiektywne czy subiektywne, roztrząsająca kategorie takie jak wdzięk, urok, komizm, brzydota, analizująca przedmioty, w których powyższe kategorie się pojawiają; ponadto za przedmiot badań obiera sobie przeżycie estetyczne,...

Średnia ocena: 0Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc