Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Sortuj według:

Pokazuj:

2010-02-05 14:19:33 Autor: Massey91

Powierzchnia lądowa Ziemi stanowi bardzo różnorodne środowisko życia. Nie dziwi więc nierównomierne rozmieszczenie roślin i zwierząt oraz populacji ludzkiej. Jednak warunki naturalne tylko częściowo wyja­śniają zróżnicowanie zaludnienia Ziemi. Dwa obszary o bardzo zbliżo­nym środowisku przyrodniczym mogą mieć zróżnicowane rozmieszcze­nie ludności. Na przykład na terenie Rosji większe...

Średnia ocena: 0

2010-03-05 08:29:35 Autor: Trząski Leszek

Krajobraz silnie przekształcony przez człowieka, z nieodwracalnie zaburzonymi zależnościami między elementami środowiska nieożywionego i biocenozami. W przypadku ustania działalności człowieka, wykształcające się w długim okresie mechanizmy samoregulacyjne doprowadziłyby do głębokich zmian w ukształtowaniu powierzchni terenu i szacie roślinne

Średnia ocena: 0

2010-03-17 03:28:39 Autor: Praca zbiorowa

Czynniki glebotwórcze: - warunki klimatyczne (charakter zwietrzeliny, nawilgocenie gleby, okres i warunki wegetacji roślin, przyrost masy biologicznej i tempo jej rozkładu) - roślinność naturalna (odczyn ściółki, jakość rozkładającej się materii organicznej) - warunki wodne (ilość roślin à ilość składników pokarmowych w glebie) - budowa geologiczna (przebieg wietrzenia, zawartość mineralnych...

Średnia ocena: 0

2010-03-08 07:17:58 Autor: Masłowski Włodzimierz

Miasto w USA (Pensylwania), przy ujściu rz. Delaware i Schuylkill do zat. Delaware (O. Atlantycki); 1,5 mln mieszk.; wielki ośr. przem.owy; miejsce podpisania Deklaracji Niepodległości; 1790-1801 stol. Stanów Zjednoczonych; zał. 1681.

Średnia ocena: 0

2010-03-15 08:03:53 Autor: TTTTT

  EON ERA OKRES EPOKA DO...

Średnia ocena: 0Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc