Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Sortuj według:

Pokazuj:

2010-03-08 03:48:33 Autor: Trząski Leszek

Powstawanie gatunków. Procesy s. klasyfikuje się według różnych kryteriów. Z uwagi na liczbę powstających gatunków: s. właściwa, gdy z jednego gatunku powstają dwa lub więcej (gatunek wyjściowy istnieje nadal lub zanika), lub s. filetyczna - gdy wyjściowy gatunek w całości przekształca się w inny. S. właściwa zachodzi w wyniku izolacji rozrodczej powstałej między populacjami lub między osobnikami...

Średnia ocena: 0

2010-03-08 04:42:58 Autor: Trząski Leszek

(czerwonka pełzakowata) - choroba człowieka wywoływana przez pierwotniaka Entamoeba histolytica, pasożytującego w jelicie grubym. Występuje najczęściej w klimacie tropikalnym, zarażenie przez picie nie przegotowanej wody, w której znajdują się cysty (forma inwazyjna). Pierwotniak występuje w kilku postaciach; chorobotwórcza jest forma magna, czyli duża. Objawy: owrzodzenie błony śluzowej jelita i krwawe biegunki....

Średnia ocena: 0

2010-03-17 06:49:53 Autor: Trząski Leszek

(Bacillariophyta)- jednokomórkowe, rzadziej kolonijne organizmy zaliczane do roślin jako przedstawiciele glonów, bądź do pierwotniaków. Komórka jest otoczona pancerzykiem w postaci celulozowej ściany wysyconej krzemionką. Nie występują wici. Barwnikami asymilacyjnymi są chlorofile a i c oraz b-karoten i fukoksantyna. Materiałem zapasowym są tłuszcze. Pancerzyk zbudowany z wieczka i denka. Rozmnażanie...

Średnia ocena: 0

2010-03-08 03:41:58 Autor: Trząski Leszek

(Cyclostomata) - prymitywne wodne, skrzelodyszne kręgowce z działu bezżuchwowców. Ciało wydłużone, cylindryczne, nagie. Narząd ruchu - płetwy nieparzyste (brak kończyn parzystych). Szkieletem jest struna grzbietowa, a w zaczątkowej postaci występuje kręgosłup. Mózg okryty chrzęstną czaszką. Workowate skrzela (7-14 par) otwierają się na powierzchni ciała oddzielnymi otworami lub (u śluzic) mają wspólny...

Średnia ocena: 0

2010-03-08 03:58:30 Autor: Trząski Leszek

1. krzyżowanie; 2. w biologii molekularnej: sposób badania komplementarności sekwencji kwasów nukleinowych pochodzących z dwóch różnych źródeł. Komplementarne odcinki DNA?DNA lub DNA?RNA łączą się, tworząc strukturę dwuniciową. Fragmenty nie będące komplementarnymi pozostają nie połączone. H. stosowana jest w systematyce i genetyce w badaniach stopnia pokrewieństwa między organizmami. Jedna...

Średnia ocena: 0

2010-03-08 06:45:28 Autor: Trząski Leszek

Proces powstawania erytrocytów z erytroblastów, zachodzący w szpiku kostnym pod kontrolą hormonu → erytropoetyny, trwający około 120 dni. W trakcie e. zachodzi synteza barwnika → hemoglobiny oraz - u ssaków - utrata jądra komórkowego. Młodociana forma erytrocytu przed dezorganizacją jądra komórkowego nosi nazwę retikulocytu. E. pobudza m.in. niewielki, długotrwały spadek zawartości tlenu....

Średnia ocena: 0

2010-12-18 21:07:59 Autor: Praca zbiorowa

CZYNNIKI EWOLUCJI   Zmienność genetyczna, rekombinacyjna jest czynnikiem sprawczym ewolucji : a)       w genomie organizmu oliploidalnego (dzecka) każdy gen jest reprezentowany przez dwa allele : ojcowski i matczyny, i jeśli one są identyczne, to osobniki pochodne względem tego genu są homozygotyczne, jeśli różne – to osobniki – potomstwo są...

Średnia ocena: 0

2010-03-04 07:06:26 Autor: Videograf

(błonnik) - złożony wielocukier, stanowiący główny składnik ściany komórkowej roślin i niektórych grzybów. Zbudowana jest z licznych reszt glukozowych (3000-1000), tworzących długie, nierozgałęzione łańcuchy. U roślin wyższych stanowi główną część suchej masy organizmu, a zarazem najważniejszą substancję nadającą tkankom właściwości mechaniczne. Jest najważniejszym składnikiem...

Średnia ocena: 0

2010-03-08 04:03:50 Autor: Trząski Leszek

(Haeckla prawo) - teoria sformułowane przez Haeckla (1866), w myśl której rozwój osobniczy (ontogeneza) jest skróconym powtórzeniem (rekapitulacją) rozwoju rodowego (filogenezy). Rekapitulacja nie może być całkiem wierna, ponieważ zarodki i larwy muszą przystosować się do warunków bytowania; dlatego w ontogenezie można wyróżnić, obok cech palingenetycznych, czyli uwarunkowanych przebiegiem...

Średnia ocena: 0Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc