Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Sortuj według:

Pokazuj:

2010-03-17 03:28:39 Autor: Praca zbiorowa

Czynniki glebotwórcze: - warunki klimatyczne (charakter zwietrzeliny, nawilgocenie gleby, okres i warunki wegetacji roślin, przyrost masy biologicznej i tempo jej rozkładu) - roślinność naturalna (odczyn ściółki, jakość rozkładającej się materii organicznej) - warunki wodne (ilość roślin à ilość składników pokarmowych w glebie) - budowa geologiczna (przebieg wietrzenia, zawartość mineralnych...

Średnia ocena: 0

2010-03-17 03:16:44 Autor: Praca zbiorowa

Gleba – powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, składająca się z części mineralnych i organicznych powstałych w wyniku oddziaływania czynników glebotwórczych, takich jak klimat, woda, drobnoustroje, rośliny, zwierzęta oraz działalność gospodarcza człowieka Bagno – teren trwale nasycony woda, stanowiącą od 80% do 95% objętości gruntu Żyzność – zdolność zaopatrywania roślin w wodę, tlen i...

Średnia ocena: 0

2010-03-17 06:24:39 Autor: Trząski Leszek

(Chlorophyta) - zielono zabarwione glony, żyjące głównie w wodach słodkich, ale istnieją także gatunki morskie i lądowe. Zarówno jednokomórkowe, jak kolonijne albo wielokomórkowe, tworzące plechy o bardzo różnym stopniu organizacji. Wszystkie z. zawierają chlorofile a i b oraz b-karoten i ksantofil luteinę. Materiałem zapasowym jest skrobia; ściana komórkowa zawiera celulozę. Chloroplasty o...

Średnia ocena: 0

2010-03-16 10:00:53 Autor: TTTTT

Ek,śr = C * T T = 273 + t U = N * Ek,śr – tylko dla gazu doskonałego ΔU = Q + W p = (2*N*Ek,śr) / (3*V) (p*V) / T = 2/3*N*C (p1*V1) / T1 = (p2*V2) / T2 – równanie stanu gazu doskonałego R = (p0*V0) / T0 = 8,314 J / (mol * K) p*V = n*R*T – równanie Clapeyrona n = m / μ W = -p*ΔV Q = c*m*ΔT c = Q / m*ΔT C = Q / n*ΔT Cp = Cv + R η = (Q1 - |Q2|) / Q1 η =...

Średnia ocena: 0

2010-03-16 09:25:25 Autor: TTTTT

Wzory: I = Δq / Δt P = W / t W = q * U P = I * U R = U / I R = (ρ * l) / S ρt = ρ0 * ([α * t] + 1) ε = I * (Rw + R) ε = W / q U =  ε – I * Rw   Oznaczenia: I – natężenie [A] U – napięcie [V] R – opór [Ω] q – ładunek [C] t – czas [s] P – moc [W] W – praca [J] ε – siła...

Średnia ocena: 0

2010-03-16 09:48:07 Autor: TTTTT

Ek,śr = C * T Ek,śr = mvśr2 / 2 T = t + 273 U = Ek,1 + Ek,2 + … + Ek,n = N * Ek,śr U = N * C * T p = Fśr / a2 Fśr = Δp / Δt = 2mvśr / Δt Fśr = (N * m * vśr2) / 3a p = (2 * N * Ek,śr) / 3V Δt = 2a / vśr pV / T = 2NC / 3 = const (dla m=const) p1V1 / T1 = p2V2 / T2 – równanie stanu gazu doskonałego pV = nRT – równanie Clapeyrona n = m / μ ρ = m / V = (μ *...

Średnia ocena: 0

2010-03-17 06:46:24 Autor: Trząski Leszek

U kręgowców i bezkręgowców: zmysł rozróżniający rodzaje pokarmu. Receptory s. są wrażliwe na substancje chemiczne rozpuszczone w wodzie. U zwierząt lądowych receptory te są zlokalizowane głównie w jamie gębowej, u zwierząt wodnych - także w skórze różnych części ciała. U kręgowców s. jest rozpoznawany przez kubki smakowe, czyli drobne skupiska komórek...

Średnia ocena: 0

2010-03-17 06:49:53 Autor: Trząski Leszek

(Bacillariophyta)- jednokomórkowe, rzadziej kolonijne organizmy zaliczane do roślin jako przedstawiciele glonów, bądź do pierwotniaków. Komórka jest otoczona pancerzykiem w postaci celulozowej ściany wysyconej krzemionką. Nie występują wici. Barwnikami asymilacyjnymi są chlorofile a i c oraz b-karoten i fukoksantyna. Materiałem zapasowym są tłuszcze. Pancerzyk zbudowany z wieczka i denka. Rozmnażanie...

Średnia ocena: 0

2010-03-17 06:42:56 Autor: Trząski Leszek

U kręgowców i bezkręgowców: zmysł rozróżniający rodzaje pokarmu. Receptory s. są wrażliwe na substancje chemiczne rozpuszczone w wodzie. U zwierząt lądowych receptory te są zlokalizowane głównie w jamie gębowej, u zwierząt wodnych - także w skórze różnych części ciała. U kręgowców s. jest rozpoznawany przez kubki smakowe, czyli drobne skupiska komórek...

Średnia ocena: 0

2010-03-17 07:14:17 Autor: Trząski Leszek

Dział biologii badający różnorodność organizmów i zajmujący się ich klasyfikowaniem. Najstarsza z nauk biologicznych, zapoczątkowana w starożytności przez → Arystotelesa w zakresie zwierząt i Teofrasta w zakresie roślin. Aż do czasów nowożytnych opisywano grupy organizmów mając na uwadze ich podobieństwa najbardziej rzucające się w oczy. Powstawały w ten sposób systemy sztuczne, często...

Średnia ocena: 0Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc