Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Sortuj według:

Pokazuj:

2010-03-15 09:24:03 Autor: Szarski A.

Orientacja proaustriacka – Józef Piłsudski organizował w Galicji za zgodą Austro-Węgier drużyny strzeleckie jako kadrę przyszłej armii. Uważał Rosję za głównego wroga Polski. Po wybuchu wojny zamierzał wkroczyć na teren zaboru rosyjskiego, wywołać powstanie i utworzyć zalążek państwa polskiego.Orientacja prorosyjska – Roman Dmowski uważał Niemcy za głównego wroga Polski. Przekonywał, że...

Średnia ocena: 0

2010-03-15 08:03:53 Autor: TTTTT

  EON ERA OKRES EPOKA DO...

Średnia ocena: 0

2010-03-16 04:26:59 Autor: Praca zbiorowa

Gazowa powłoka powstała prawdopodobnie na skutek aktywności wulkanicznej Ziemi. Prawdopodobnie składała się z CO2, pary wodnej, azotu, metanu, amoniaku i tlenku węgla(II) oraz niewielkich ilości cyjanowodoru, siarkowodoru i PH3. Atmosfera ta nie miała właściwości utleniających. Obecność tlenu w obecnej atmosferze jest prawdopodobnie wynikiem powstania życia i przebiegającego procesu ↑ fotosyntezy. Porównawcze badania...

Średnia ocena: 0

2010-03-16 04:31:20 Autor: Praca zbiorowa

Barwne roztwory służące do pisania. Rozpuszczalnik (woda lub etanol) zawiera: barwnik (np. nigrozyny, czerń atramentową, błękit anilinowy, eozynę, zieleń atramentową, fiolet metylowy, żółcień anilinowa), konserwant (fenol, kwas salicylowy) i substancję zapewniającą odpowiednią lepkość roztworu (dekstryny, gliceryna, guma arabska). Zwykły czarny atrament zawiera również wyciąg z garbników (taniny i kwasu...

Średnia ocena: 0

2010-03-16 05:58:22 Autor: Szarski A.

Ładunek elementarny – Ładunek równy co do wartości ładunkowi elektronu. Przewodnik – Ciało, w którym występują swobodne elektrony lub jony. Dzięki temu łatwo przewodzi ładunek elektryczny. Zobojętnienie ładunku ciała naelektryzowanego – Dostarczenie ciału takiej samej liczby ładunków przeciwnego znaku. Uziemienie – Doprowadzenie ładunku elektrycznego do ziemi poprzez...

Średnia ocena: 5

2010-03-16 06:28:20 Autor: Szarski A.

Prąd elektryczny – uporządkowany ruch ładunków (elektronów w przewodnikach, jonów w cieczach, jonów i elektronów w gazach) Napięcie elektryczne – różnica potencjałów, warunkująca przepływ prądu elektrycznego Natężenie prądu – stosunek wielkości ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika do czasu jego przepływu Opór elektryczny...

Średnia ocena: 0

2010-03-16 04:52:35 Autor: Praca zbiorowa

Produkt koksowani węgla, składający się głównie z wodoru, metanu i azotu oraz domieszek związków org. (benzenu, toluenu, ksylenów, pirydyny i in.), amoniaku, siarkowodoru, związków cyjankowych i pyłu. Po oczyszczeniu stosuje się go jako gaz opałowy i surowiec do syntez chem. Zawiera średnio 6% CO, 55% H2, 2% CO2, 25% CH4, 10% N2. Jego wartość opałowa wynosi ok. 21,2MJ/m3.

Średnia ocena: 0

2010-03-16 04:48:02 Autor: Praca zbiorowa

Symbol Cm, (łac. Curium), pierwiastek chem., metal, Z = 96, m.at. 247,07u, grupa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1944 r. przez G.T. Seaborga, A. Ghiorso, R.A. James (izotop 242Cm; w wyniku bombardowania izotopu plutonu 239Pu jądrami helu 4He). K. jest pierwiastkiem silnie promieniotwórczym (1dm3 roztworu zawierającego 7g izotopu 242Cm samorzutnie wrze); najdłużej żyjący izotop 247Cm (τ1/2 = 1,56·107 lat)....

Średnia ocena: 0

2010-03-16 08:22:57 Autor: TTTTT

Kierunek prądu w zwojnicy – prawa ręka, kciuk skierowany w stronę indukowanego bieguna N   FL = B*q*v*sinα Fed = B*I*l*sinα B = (μ*I)/2πr Φ = B*S*cosα W = Δq/Δt * Φ ε = - L * (ΔI/Δt) L = ΔΦ/ΔI U = B*q*I   μ – przenikalność magnetyczna (w próżni 4π*10-7) [N/A2] FL - siła Lorenza [N] Fed – siła...

Średnia ocena: 0

2010-03-16 07:57:08 Autor: TTTTT

1e = 1,6 * 10-19 C q = n * e Fc = k * (|q1| * |q2|) / r2 – siła Coulomba k = k0 = 9 * 109 (N*m2)/C2 – w próżni Є0 = 1 / (4*π*k0) – przenikalność w próżni k0 = 1 / (4*π* Є0) k = 1 / (4*π* Є) Єr = Є / Є0 E = Fc / q0 Fc = |q| * E E = (k*|q|) / r2 Ecał = E1 + E2 + … + En Wz(A→B) = -k*q1*q2(1/rA – 1/rB) Wz = -Wp Ep = (k*q1*q2)/r V = Ep / q V =...

Średnia ocena: 0Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc