Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Sortuj według:

Pokazuj:

2010-03-08 07:13:49 Autor: Masłowski Włodzimierz

Jez. tektoniczno-polodowcowe w Kanadzie i USA, w grupie Wielkich Jezior, na wys. 177 m; 59,6 tys. km2, głęb. do 228 m; liczne wyspy i płw.; połączone z jez. Górnym, Michigan, Erie; część Drogi wodnej Św. Wawrzyńca.

Średnia ocena: 0

2010-03-08 04:10:22 Autor: Trząski Leszek

Przekształcanie odpadów przemysłowych lub komunalnych (np. domowych, jak papier, niektóre metale, szkło) w taki sposób, że mogą zostać użyte powtórnie. Pozwala to zaoszczędzić świeże materiały, a dzięki temu spowolnić zużycie nieodnawialnych źródeł materiałów oraz ograniczyć zanieczyszczenie środowiska

Średnia ocena: 0

2010-03-08 04:53:05 Autor: Trząski Leszek

Przemysłowe wykorzystanie żywych organizmów do uzyskania żywności, lekarstw i innych produktów. Tradycyjne gałęzie wytwórczości, w których wykorzystuje się drożdże to browarnictwo i piekarnictwo; w przemyśle mleczarskim od dawna korzysta się z bakterii i grzybów do produkcji serów i jogurtów. Osiągnięcia → inżynierii genetycznej pozwoliły na zastosowanie zmodyfikowanych...

Średnia ocena: 0

2010-03-08 04:42:58 Autor: Trząski Leszek

(czerwonka pełzakowata) - choroba człowieka wywoływana przez pierwotniaka Entamoeba histolytica, pasożytującego w jelicie grubym. Występuje najczęściej w klimacie tropikalnym, zarażenie przez picie nie przegotowanej wody, w której znajdują się cysty (forma inwazyjna). Pierwotniak występuje w kilku postaciach; chorobotwórcza jest forma magna, czyli duża. Objawy: owrzodzenie błony śluzowej jelita i krwawe biegunki....

Średnia ocena: 0

2010-03-08 04:47:03 Autor: Trząski Leszek

Narządy oddechowe owadów, wijów, pratchawców i niektórych pajęczaków, rozwijające się jako ektodermalne wpuklenia do wnętrza ciała. Tworzą system rurkowatych przewodów, rozpoczynających się → przetchlinkami i poprzez rozgałęzienia docierających do wszystkich organów ciała. Na całym swoim przebiegu oprócz końcowych odcinków najcieńszych odgałęzień (tracheol) t....

Średnia ocena: 0

2010-03-08 08:19:58 Autor: Praca zbiorowa

(gr. eironeia) Dosłownie znaczy udawanie głupszego; termin jest najczęściej używany w znaczeniu psychologicznym, estetycznym i filozoficznym. Ironia w znaczeniu psychologicznym jest rodzajem postawy, złośliwością, zamaskowanym szyderstwem w wypowiedzi pozornie aprobującej, choć w istocie negatywnej (ocena nie wprost). Ironiczność przekazu słownego ma na celu zaprzeczenie jego znaczenia dosłownego, a ujawnia się przez intonację...

Średnia ocena: 0

2010-03-11 02:23:40 Autor: Szarski A.

Pojezierza Polskie – Rozległa kraina geograficzna ograniczona od północy pasem Pobrzeży Południowobałtyckich, a od południa Nizinami Środkowopolskimi, wznosząca się przeważnie od 150 do 200 m n.p.m. Składa się z Pojezierza Pomorskiego, Wielkopolskiego i Mazurskiego. Leżą w granicach zasięgu najmłodszego zlodowacenia zwanego bałtyckim.Najwyższy szczyt: Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim (329m n.p.m.) Krajobraz...

Średnia ocena: 0

2010-03-09 07:03:48 Autor: Greiner Piotr - Gronkowska Ewa - Kaczmarek Ryszard - Miroszeski Kazimierz

Instytucja wspierająca działalność wydawniczą i naukową; założona z inicjatywy T. Chłapowskiego i H. Sienkiewicza przez byłych profesorów i studentów Szkoły Głównej; działała od 1881 w Warszawie; wydała m.in. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i Krajów Słowiańskich, Słownik języka polskiego (tzw. słownik warszawski J. Karłowicza); została włączona do PAN.

Średnia ocena: 0

2010-03-08 06:45:28 Autor: Trząski Leszek

Proces powstawania erytrocytów z erytroblastów, zachodzący w szpiku kostnym pod kontrolą hormonu → erytropoetyny, trwający około 120 dni. W trakcie e. zachodzi synteza barwnika → hemoglobiny oraz - u ssaków - utrata jądra komórkowego. Młodociana forma erytrocytu przed dezorganizacją jądra komórkowego nosi nazwę retikulocytu. E. pobudza m.in. niewielki, długotrwały spadek zawartości tlenu....

Średnia ocena: 0

2010-03-08 07:52:02 Autor: Syjud Jerzy, Hermann Krzysztof

 "narzędzie" umożliwiające zrozumienie problemów filozoficznych (jak u starożytnych Greków i Rzymian) albo umożliwiające dotarcie do → prawdy w sposób pozarozumowy (jak u filozofów chrześcijańskich); wg starogreckich koncepcji to → postrzeganie rzeczy za pomocą → zmysłów; → Platon dodawał, że poznajemy także świat za pomocą rozumu i poznania wrodzonego, tj. takiego,...

Średnia ocena: 0Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc