Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Sortuj według:

Pokazuj:

2010-05-25 09:07:16 Autor: Anonim

1.      “PIEŚŃ O ROLANDZIE” Ma przejrzystą kompozycję trójdzielną. Wstęp to przygotowanie zasadzki przez zdrajcę Ganeleona. Rozwinięcie akcji przedstawia bohaterską walkę i śmierć Rolanda oraz jego towarzyszy. Zakończenie ukazuje zemstę Karola Wielkiego na Saracenach za śmierć siostrzeńca. Roland był rycerzem Karola Wielkiego i w 778 wziął udział w wyprawie do Hiszpanii...

Średnia ocena: 0

2010-03-10 05:51:06 Autor: Praca zbiorowa

Ładunek elementarny – Ładunek równy co do wartości ładunkowi elektronu.Przewodnik – Ciało, w którym występują swobodne elektrony lub jony. Dzięki temu łatwo przewodzi ładunek elektryczny.Zobojętnienie ładunku ciała naelektryzowanego – Dostarczenie ciału takiej samej liczby ładunków przeciwnego znaku.Uziemienie – Doprowadzenie ładunku elektrycznego do ziemi poprzez przewodnik.Pole...

Średnia ocena: 0

2010-03-05 08:02:35 Autor: Trząski Leszek

Stan, w którym występuje pełna samoregulacja ekosystemu (→ ekologiczna samoregulacja). Obrazuje ogólną właściwość substancji żywej, polegającą na dążeniu do wzajemnego dopasowywania tworzących ją komponent (→ homeostaza). Z wyjątkiem zmian sezonowych oraz klęsk żywiołowych, w ekosystemie będącym w stanie r.b. nie zachodzą nagłe i drastyczne zmiany liczebności poszczególnych populacji. R.b. ma...

Średnia ocena: 0

2010-03-05 08:14:06 Autor: Trząski Leszek

Formacja roślinna występująca w chłodnej strefie klimatycznej, na półkuli północnej na północ od → tajgi oraz na półkuli południowej na wyspach antarktycznych. Roślinność t. tworzą porosty, mchy, trawy lub krzewinki, w zależności od warunków klimatycznych i nawodnienia terenu. Do krzewinek należą karłowate formy roślin występujących także w strefie o łagodniejszym klimacie, np....

Średnia ocena: 0

2010-03-08 03:41:58 Autor: Trząski Leszek

(Cyclostomata) - prymitywne wodne, skrzelodyszne kręgowce z działu bezżuchwowców. Ciało wydłużone, cylindryczne, nagie. Narząd ruchu - płetwy nieparzyste (brak kończyn parzystych). Szkieletem jest struna grzbietowa, a w zaczątkowej postaci występuje kręgosłup. Mózg okryty chrzęstną czaszką. Workowate skrzela (7-14 par) otwierają się na powierzchni ciała oddzielnymi otworami lub (u śluzic) mają wspólny...

Średnia ocena: 0

2010-03-08 03:58:30 Autor: Trząski Leszek

1. krzyżowanie; 2. w biologii molekularnej: sposób badania komplementarności sekwencji kwasów nukleinowych pochodzących z dwóch różnych źródeł. Komplementarne odcinki DNA?DNA lub DNA?RNA łączą się, tworząc strukturę dwuniciową. Fragmenty nie będące komplementarnymi pozostają nie połączone. H. stosowana jest w systematyce i genetyce w badaniach stopnia pokrewieństwa między organizmami. Jedna...

Średnia ocena: 0

2010-03-08 04:03:50 Autor: Trząski Leszek

(Haeckla prawo) - teoria sformułowane przez Haeckla (1866), w myśl której rozwój osobniczy (ontogeneza) jest skróconym powtórzeniem (rekapitulacją) rozwoju rodowego (filogenezy). Rekapitulacja nie może być całkiem wierna, ponieważ zarodki i larwy muszą przystosować się do warunków bytowania; dlatego w ontogenezie można wyróżnić, obok cech palingenetycznych, czyli uwarunkowanych przebiegiem...

Średnia ocena: 0

2010-03-08 03:35:43 Autor: Trząski Leszek

Substancje o działaniu antyseptycznym i konserwującym, o różnej naturze chemicznej (przeważnie glikozydy), występujące w rozmaitych tkankach roślin, np. łupinach nasiennych, korze drzew, miękiszu drzewnym; odkładane w wakuolach lub ścianach komórkowych. Często nadają organom roślinnym charakterystyczne, ciemnobrązowe zabarwienie

Średnia ocena: 0

2010-03-09 02:38:24 Autor: Praca zbiorowa

- Podstawowa cecha tego gatunku zamyka się już w samej jego nazwie, słowo epigramma oznacza bowiem po grecku "napis", a więc formę krótką i, jak można się domyślać, spójną i zwięzłą. Pierwsze epigramaty były w istocie napisami, które wykuwano na pomnikach i nagrobkach (epitafium), fasadach budynków, dziełach sztuki i przedmiotach kultu religijnego. Skrótowość formy wynikała w znacznej mierze...

Średnia ocena: 0

2010-03-11 07:59:35 Autor: Szarski A.

Ekonomia – Często używa się tego słowa zamiennie z pojęciem „gospodarka”. ¬ Wtedy oznacza tę dziedzinę życia społecznego, która zajmuje się wytwarzaniem dóbr i usług oraz ich podziałem i wykorzystywaniem. Ekonomia to jednak także nauka badająca prawa rządzące produkcją i podziałem dóbr, a także stale poszukująca bardziej efektywnych rozwiązań gospodarczych.Gospodarka –...

Średnia ocena: 0Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc