Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Sortuj według:

Pokazuj:

2010-03-05 06:53:41 Autor: Praca zbiorowa

 Napisy na murach zaczęły się pojawiać, od kiedy były mury, ktoś i coś do pisania (malowania, bazgrania) - tak można by z pewną dozą przesady powiedzieć. Można by nawet powiedzieć więcej - początek sztuk plastycznych to przecież rysunki i malowidła skalne z epoki kamiennej, odkryte na ścianach jaskiń. Współczesne graffiti w zadziwiający sposób przypominają niektóre z nich. Jak zatem ma się...

Średnia ocena: 0

2010-03-11 07:09:09 Autor: Praca zbiorowa

Akademia Krakowska – uczelnia w Krakowie założona w 1364 r. przez Kazimierza Wielkiego i odnowiona w 1400 przez Władysława JagiełłęBitwa pod Legnicą – stoczona w 1241 r. bitwa między Mongołami a broniącym Śląska Henrykiem Pobożnym; przegrana i śmierć Henryka doprowadziły do upadku państwa Henryków śląskichCechy – zawodowe organizacje rzemieślników, powstające w miastach Europy Zachodniej od X...

Średnia ocena: 0

2010-03-09 02:26:20 Autor: Praca zbiorowa

Kategoria autora jest we współczesnym literaturoznawstwie rozpatrywana w wielu aspektach. Przy czym granice między tymi sposobami rozumienia kategorii autora nie są wyraźne. Najważniejsze spośród nich są następujące: 1. Autor to jednostka określona w sensie psychofizycznym i społeczno-historycznym, której doświadczenia obejmują także działalność pisarską owocującą dziełami literackimi oraz spełnianiem...

Średnia ocena: 0

2010-03-05 05:11:31 Autor: Greiner Piotr - Gronkowska Ewa - Kaczmarek Ryszard - Miroszeski Kazimierz

(Miasto w Kanadzie), konferencje - miejsce konferencji W. Churchilla, F.D. Roosevelta podczas II wojny światowej: - 1) 14-24 VIII 1943 z udziałem premiera Kanady M. Kinga poświęcona planom lądowania wojsk sojuszniczych we Włoszech i we Francji ( Overlord) oraz operacjom wojennym na Dalekim Wsch.; zawarto tajny układ o współpracy w badaniach nad bombą atomową ( projekt Manhattan); 2) 12-17 IX 1944 omawiano plany działań...

Średnia ocena: 0

2010-03-05 04:30:24 Autor: Greiner Piotr - Gronkowska Ewa - Kaczmarek Ryszard - Miroszeski Kazimierz

Heros w mitologii greckiej; syn króla Itaki Laertesa; wziął udział w wojnie trojańskiej, gdzie odznaczył się męstwem i sprytem; po śmierci Achillesa jemu Grecy przyznali słynną zbroję poległego bohatera; dzięki podstępowi O. Grekom udało się zdobyć po 10 latach Troję, wykorzystując w tym celu wymyślonego przez niego olbrzymiego konia trojańskiego wypełnionego żołnierzami; prześladowany przez Posejdona za zabicie...

Średnia ocena: 0

2010-03-05 04:55:52 Autor: Greiner Piotr - Gronkowska Ewa - Kaczmarek Ryszard - Miroszeski Kazimierz

1880-1881 W. Brytania prowadziła walkę z Burami zamieszkującymi Transwal i Oranię w celu zagarnięcia złóż diamentów i złota; II 1881 klęska wojsk bryt. pod Majuba Hill; W. Brytania uznała niepodległość Transwalu; 2) 1899-1902 wojnę wywołał prezydent Transwalu P. Kruger, chcąc uprzedzić atak bryt.; X 1899-I 1900 przeważały wojska burskie, zwyciężyły pod Magersfontein, Stormberg i Spion Kop; przybycie ponad 200...

Średnia ocena: 0

2010-03-05 08:06:21 Autor: Praca zbiorowa

 Termin wprowadzony do badań literackich przez M. Bachtina w pracy Problemy poetyki Dostojewskiego (gł. w rozdziale Właściwości utworów Dostojewskiego) (1929), a rozwinięty i dookreślony w książce Twórczość Franciszka Rabelais´go (1965). Karnawalizacja to według niego główny przejaw ludowej kultury śmiechu, wyrastający ze zwyczajów i tradycji karnawału. Polega ona na zawieszeniu (lub...

Średnia ocena: 0

2010-03-05 08:29:35 Autor: Trząski Leszek

Krajobraz silnie przekształcony przez człowieka, z nieodwracalnie zaburzonymi zależnościami między elementami środowiska nieożywionego i biocenozami. W przypadku ustania działalności człowieka, wykształcające się w długim okresie mechanizmy samoregulacyjne doprowadziłyby do głębokich zmian w ukształtowaniu powierzchni terenu i szacie roślinne

Średnia ocena: 0

2010-03-09 06:39:45 Autor: Praca zbiorowa

Podstawowa cecha tego gatunku zamyka się już w samej jego nazwie, słowo epigramma oznacza bowiem po grecku "napis", a więc formę krótką i, jak można się domyślać, spójną i zwięzłą. Pierwsze epigramaty były w istocie napisami, które wykuwano na pomnikach i nagrobkach (epitafium), fasadach budynków, dziełach sztuki i przedmiotach kultu religijnego. Skrótowość formy wynikała w znacznej mierze z...

Średnia ocena: 0

2010-03-05 08:38:20 Autor: Trząski Leszek

Zachowanie mające na celu wystraszenie lub zniechęcenie innego organizmu (tego samego lub innego gatunku), zwykle w celu zdobycia lub obrony terytorium, samicy lub pożywienia. A. polega zwykle na eskalacji zachowań bez konieczności niebezpiecznego, fizycznego kontaktu (walka "na śmierć i życie" jest zjawiskiem rzadkim w przyrodzie). Np. ryk (u jeleni), warczenie (u psów), trzepotanie skrzydłami u ptaków, stroszenie płetw...

Średnia ocena: 0Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc