Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Sortuj według:

Pokazuj:

2010-03-09 01:53:00 Autor: Syjud Jerzy, Hermann Krzysztof

Dział filozofii; nauka o pięknie, zajmująca się problemami twórczości i odbiorem dzieł sztuki, próbująca definiować pojęcie piękna oraz rozstrzygać jego naturę: czy jest ono obiektywne czy subiektywne, roztrząsająca kategorie takie jak wdzięk, urok, komizm, brzydota, analizująca przedmioty, w których powyższe kategorie się pojawiają; ponadto za przedmiot badań obiera sobie przeżycie estetyczne,...

Średnia ocena: 0

2010-03-09 02:17:10 Autor: Praca zbiorowa (JP)

- Wykwintne omówienie zwyczajnego czy pospolitego przedmiotu. W Zimie miejskiej A. Mickiewicza fajka jest zaszyfrowana jako "stambulskie gorycze", herbata - "z chińskich ziół ciągnione treści", sanie - jako "śliski powóz", toczenie się kul bilardowych, zrobionych z kości słoniowej, w tajemniczym zdaniu: "Pędzą po suknie wytoczone słonie". Mickiewicz dał → pastisz chwytów poetyckich S. Trembeckiego, bo...

Średnia ocena: 0

2010-03-09 06:37:50 Autor: Greiner Piotr - Gronkowska Ewa - Kaczmarek Ryszard - Miroszeski Kazimierz

Grupa religijna i etniczno-kulturowa, której przedstawiciele pojawili się na ziemiach polskich już w X/XI w. (→Ibrahim Ibn Jakub); ich masowy napływ nastąpił w XIV w.; w okresie nasilających się prześladowań antysemickich w Europie Zach. w Polsce znaleźli dogodne warunki do rozwoju handlu, rzemiosła i bankowości; zwłaszcza zainteresowany ich przedsiębiorczością był →Kazimierz Wielki, który powierzył...

Średnia ocena: 0

2010-03-02 05:21:04 Autor: Videograf

Nauka o dźwięku. Przyczyną wrażeń dźwiękowych u ludzi i zwierząt jest oddziaływanie na ich organy słuchu fal sprężystych, rozchodzących się w powietrzu lub innym ośrodku sprężystym pod wpływem drgań mechanicznych → źródła dźwięku. Człowiek z normalnym słuchem może przyjmować w postaci dźwięku fale sprężyste, których częstotliwości zawierają się w granicach: 16-20 000 Hz. W fizyce dźwiękiem...

Średnia ocena: 0

2010-03-04 07:22:14 Autor: Greiner Piotr - Gronkowska Ewa - Kaczmarek Ryszard - Miroszeski Kazimierz

Ideologia społeczno-polityczna ; powstała w I poł. XIX w. ; była odpowiedzią na rozwijające się radykalne ruchy społeczne oraz liberalizm ; broniła zachowania tradycyjnego ładu i porządku społecznego ; uznawała przeszłość za podstawowe źródło wartości ; nawoływała do restauracji starego porządku politycznego ; akceptowała konieczność reform w państwie, ale przy uwzględnieniu tradycji historyczno-prawnej danego...

Średnia ocena: 0

2010-03-04 07:06:26 Autor: Videograf

(błonnik) - złożony wielocukier, stanowiący główny składnik ściany komórkowej roślin i niektórych grzybów. Zbudowana jest z licznych reszt glukozowych (3000-1000), tworzących długie, nierozgałęzione łańcuchy. U roślin wyższych stanowi główną część suchej masy organizmu, a zarazem najważniejszą substancję nadającą tkankom właściwości mechaniczne. Jest najważniejszym składnikiem...

Średnia ocena: 0

2010-03-19 09:20:01 Autor: Syjud Jerzy

Sztuka retoryczna ucząca przekonywania przeciwnika w dyskusji do swoich racji, bez względu na to, czy te racje są prawdziwe, czy nie; rozumowanie, które dla fałszywego stwierdzenia stwarza pozory prawdy; potocznie: wykrętna, niesolidna argumentacja; kojarzy się ją ze sofistami; uprawiał ją m.in. Euklides.

Średnia ocena: 0

2010-03-04 07:40:04 Autor: Greiner Piotr - Gronkowska Ewa - Kaczmarek Ryszard - Miroszeski Kazimierz

Ogłoszona przez króla Fryderyka Wilhelma IV 5 XII ; władza króla pochodziła z "łaski bożej" ; król miał prawo absolutnego veta, mógł wydawać rozporządzenia z mocą ustaw, ogłaszać stan wojenny i zawieszać prawa podstawowe ; parlament dwuizbowy - izba niższa wybierana w wyborach dwustopniowych, do izby wyższej wybierano na podstawie cenzusu majątkowego ; gwarantowano równość wobec prawa,...

Średnia ocena: 0

2010-03-05 05:59:23 Autor: Greiner Piotr - Gronkowska Ewa - Kaczmarek Ryszard - Miroszeski Kazimierz

W mitologii greckiej pół ludzie, pół konie zamieszkujący Tessalię znani ze swej dzikości, obżarstwa i opilstwa oraz mściwości i podstępności (centaur Nessos doprowadził do zguby Heraklesa); w czasie wojny z Lapitami (kentauromachia) ponieśli całkowitą klęskę; niektórzy z nich znani byli jednak ze swej dobroci, stając się nauczycielami herosów, m.in.: Folos i Chiron

Średnia ocena: 0

2010-03-05 06:38:07 Autor: Praca zbiorowa

- Przyjmuje się, że literatura jest głęboko związana z mitem, powinowactwo to sięga starożytności, kiedy mit dał początek literaturze. Mitologia uważana jest za wzorzec literatur. Literatura europejska sięga najczęściej do mitu śródziemnomorskiego i judeochrześcijańskiego, jednak nadal żywotny pozostaje mit słowiański i celtycki. Funkcjonowanie mitu w literaturze odbywać się może za pomocą: reinterpretacji...

Średnia ocena: 0Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc