Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Sortuj według:

Pokazuj:

2017-02-04 13:07:05 Autor: praca zbiorowa

termin używany na opisanie dziejów Polski w okresie panowania →Mieszka I, →Bolesława Chrobrego i →Mieszka II, w którym nastąpiło ukształtowanie się od strony terytorialnej, ustrojowej i ideologicznej (chrześcijaństwo) monarchii piastowskiej; etap rozwoju przerwany wewnętrznymi walkami politycznymi i społecznymi (→powstanie ludowe) oraz najazdami zewnętrznymi (→najazd Brzetysława I) w...

Średnia ocena: 0

2017-02-04 13:15:05 Autor: praca zbiorowa

chrystianizacja ziem polskich rozpoczęta w 966 chrztem →Mieszka I i jego dworu, po zawarciu małżeństwa z księżniczką czeską →Dobrawą; budowa organizacji kościelnej (biskupstwo misyjne; →Jordan), została dokończona przez →Bolesława Chrobrego (zjazd →gnieźnieński); chrzest wzmocnił pozycję Polski na arenie międzynarodowej, a budowana organizacja kościelna zintegrowała państwo i wzmocniła...

Średnia ocena: 0Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc