Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Sortuj według:

Pokazuj:

2010-03-18 03:34:51 Autor: Praca zbiorowa

Był systemem ekonomicznym, a zarazem kierunkiem filozoficznym, zainicjowanym we Francji w latach 50. XVIII w. przez F. Quesneya. Poglądy oraz koncepcje "mistrza" (wyłożone m.in. w Tablicy ekonomicznej, zawierającej schemat obiegu i pomnażania całej gospodarki narodowej) popularyzowali i propagowali m.in. markiz de Mirabeau, P.S. Dupont de Nemours, A.R.J. Turgot. Za decydujący czynnik gospodarczego rozwoju uznawali rolnictwo...

Średnia ocena: 0

2010-03-18 03:48:11 Autor: Praca zbiorowa

Był popularnym i wysoko cenionym przez teoretyków epickim gatunkiem klasycystycznego nurtu literatury oświeceniowej. Mianem nowożytnego poematu opisowego określano niefabularne, wierszowane utwory większych rozmiarów, w których wybrane elementy świata przedstawiano zgodnie z wymogami intelektualnego oglądu rzeczywistości, wypływającego z założeń klasycyzmu. Zadaniem twórcy było wyczerpujące i...

Średnia ocena: 0

2010-03-18 09:08:32 Autor: Praca zbiorowa

Słowo "improwizacja" oznaczało utwór powstający niejako "na oczach" słuchaczy, równocześnie tworzony i wygłaszany. Różnice w rozumieniu tego terminu pojawiały się dopiero wtedy, gdy zastanawiano się, jak taki utwór powstaje, co jest jego źródłem. Tradycyjnie uważano improwizatora za zręcznego rzemieślnika, który na tyle dobrze opanował warsztat, że może tworzyć "publicznie". Tak...

Średnia ocena: 0

2010-03-16 08:13:58 Autor: TTTTT

p = Fn / S [kg / (s2 * m) = N / m2 = Pa]                              p = P / S [Pa] P = Fn = m * g [(kg * m) / s2 = N] ρ = m / V [kg / m3] p = ρc * g * h [Pa] γ = (m * g) / Vc = ρc * g p = γ * h [Pa] P = p * S = ρc * g * h * S [N] FW = ρc * Vz * g [N] FC ...

Średnia ocena: 0

2010-05-13 10:56:03 Autor: Praca zbiorowa

    FILOZOFIA OŚWIECENIA   Założenia stylu: Bogactwo, dysharmonia, dynamika, ruch. Wielkość ponad ludzką miarę, poszukiwanie pozaziemskich wizji.   Architektura   Ruchliwość i dynamika przejawia się m.in. w elewacji budynku (mury wysuwają się do przodu i cofają w głąb). Kolumny są spiralnie skręcone. Wieże nakrywano baniastymi hełmami. Rzeźba i płaskorzeźba polichromowana ze złoceniami....

Średnia ocena: 0

2010-05-13 13:43:31 Autor: Praca zbiorowa

Odkrycia dokonywane były na nowoczesnych statkach – karawelach (zwrotniejsze, szybsze, miały większą wyporność od wcześniejszych). Również nawigacja zyskała nowe oprzyrządowanie. Pierwszeństwo w odkrywaniu ziem przypadło Portugalczykom. W 14 wieku fale głodu, epidemie, wojny wywołały spadek zaludnienia, a w rezultacie kryzys, który dotknął warstwy feudalne. Terenem ekspansji szlachty portugalskiej stały się...

Średnia ocena: 0

2010-05-17 09:52:28 Autor: Praca zbiorowa

Omawiając ludność świata należy pamiętać o jej zróżnicowaniu pod względem RELIGIJNYM. Generalnie ludność świata można podzielić na wierzących i niewierzących. Liczbowe określenie proporcji nie jest możliwe. Nie jest także możliwe ścisłe ustalenie liczby wyznawców określonych wyznań. Do religii skupiających najwięcej wyznawców należą : - CHRZEŚCIJAŃSTWO – jest religią wywodzoną od Jezusa...

Średnia ocena: 0

2010-05-13 08:57:17 Autor: Praca zbiorowa

  Ukończył Poeta, eseista, powieściopisarz, tłumacz poezji i Biblii. Urodził się w Szetejniach na Kresach w 1911 roku - dziś ziemi litewskiej. Ur. Ur. 1911Ukończył studia prawnicze w Wilnie. Współzałożyciel grupy poetyckiej Żagary. Debiutował w 1930 r. Przed wojną wydał dwa tomiki: "Poemat o czasie zastygłym" (1933) i "Trzy zimy" (1936). Dwukrotnie wyjeżdżał na stypendia do Paryża (1931, 1934-1935)....

Średnia ocena: 0

2010-12-18 21:07:59 Autor: Praca zbiorowa

CZYNNIKI EWOLUCJI   Zmienność genetyczna, rekombinacyjna jest czynnikiem sprawczym ewolucji : a)       w genomie organizmu oliploidalnego (dzecka) każdy gen jest reprezentowany przez dwa allele : ojcowski i matczyny, i jeśli one są identyczne, to osobniki pochodne względem tego genu są homozygotyczne, jeśli różne – to osobniki – potomstwo są...

Średnia ocena: 0

2017-02-04 13:13:59 Autor: praca zbiorowa

(1473-1543) - astronom, duchowny, najwybitniejszy przedstawiciel polskiej nauki w okresie I Rzeczypospolitej; po studiach w →Akademii Krakowskiej i w uniwersytetach włoskich (Padwa, Bolonia, Ferrara) uzyskał tytuł doktora teologii; po powrocie do Polski w 1503 został →kanonikiem kapituły warmińskiej (m.in. brał udział w obronie Olsztyna przed wojskami →Zakonu Krzyżackiego w 1520); jak wielu myślicieli okresu ...

Średnia ocena: 0Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc