Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Sortuj według:

Pokazuj:

2010-03-17 09:11:30 Autor: Piechota M.,Pytasz M., Wilczek P.

Przejawiający się w różnych formach zainteresowania Wschodem, jego kulturą, krajobrazem i historią, należał do najważniejszych tendencji literatury wczesnoromantycznej, także w Polsce. Zainteresowania te wynikały zarówno z osobistych doświadczeń zdobywanych w trakcie podróży orientalnych, podejmowanych przez wielu autorów, jak i z chęci znalezienia alternatywnych wobec Zachodu idei i wzorców...

Średnia ocena: 0

2010-03-17 07:00:48 Autor: Trząski Leszek

Lokalne populacje w obrębie jednego gatunku biologicznego, jakim jest człowiek. Ukształtowały się z powodu małej liczebności człowieka pierwotnego oraz izolacji i doboru. Tradycyjnie wyróżniano r.l. na podstawie koloru skóry (biała, czarna i żółta lub biała, czarna, żółta i czerwona). Podział na rasy nie został nigdy do końca ustalony z uwagi na istnienie wielu populacji o cechach przejściowych....

Średnia ocena: 0

2010-03-17 09:21:21 Autor: Piechota M., Pytasz M., Wilczek P.

Tę pierwszą w Polsce publiczną i narodową bibliotekę ufundowali: Józef Andrzej i Andrzej Stanisław Załuscy. Księgozbiory odziedziczone przez braci po stryju, ich własne zbiory oraz dary innych osób umieszczono w pałacu Daniłłowiczów, zakupionym w 1736 r. W chwili otwarcia i oddania do użytku publicznego (1747) Biblioteka liczyła ok. 200 000 książek, 10 000 rękopisów, tysiące atlasów, map i...

Średnia ocena: 0

2010-03-17 08:56:54 Autor: Piechota M.,Pytasz M., Wilczek P.

Przejawiający się w różnych formach zainteresowania Wschodem, jego kulturą, krajobrazem i historią, należał do najważniejszych tendencji literatury wczesnoromantycznej, także w Polsce. Zainteresowania te wynikały zarówno z osobistych doświadczeń zdobywanych w trakcie podróży orientalnych, podejmowanych przez wielu autorów, jak i z chęci znalezienia alternatywnych wobec Zachodu idei i wzorców...

Średnia ocena: 0

2010-03-17 07:30:56 Autor: Grzenia J.

To czcionki wielkich liter alfabetu. Stosujemy je do wyróżniania ważniejszych fragmentów tekstu, np. Miał TYLKO jeden powód, a także do zapisu skrótowców, np. TKKF, MPO. W słownikach wersalikami wyróżnia się często wyrazy hasłowe. Wersalików nie należy nadużywać, są bowiem także inne sposoby wyróżniania fragmentów tekstu, np. pogrubienie i kursywa. GRAFIKA A...

Średnia ocena: 0

2010-03-22 07:05:26 Autor: Praca zbiorowa

(1724-1804) - filozof niemiecki mieszkający w Królewcu, twórca tzw. filozofii krytycznej lub, jak sam ją określał transcendentalnej, opartej na dosyć śmiałej i paradoksalnej idei, że to nie myśl dopasowuje się do przedmiotów poznania, lecz przedmioty te kształtowane są przez pewne aprioryczne dyspozycje umysłowe. Pomysł ten przez samego Kanta został porównany do przewrotu, jakiego w astronomii...

Średnia ocena: 0

2010-03-17 07:18:31 Autor: Trząski Leszek

Nauka zajmująca się analizą rocznych pierścieni przyrostów drewna. Pozwala m.in. wnioskować o wieku drzew (na podstawie liczby pierścieni) oraz o zmianach klimatycznych, jakie zachodziły w czasie rozwoju drzewa (na ogół im wilgotniejsze okres wegetacyjny, tym szerszy słój). Analiza pierścieni u dużej liczby drzew, także martwych, danego gatunku na niewielkim obszarze pozwala przesuwać dendrochronologiczną...

Średnia ocena: 0

2010-03-16 05:31:16 Autor: Praca zbiorowa

Zmienna skręcalność płaszczyzny polaryzacji światła, wykazywana w roztworach przez cukry. Np. skręcalność właściwa świeżego roztworu glukozy wynosi +112°, a wraz z upływem czasu maleje powoli aż do osiągnięcia stałej wartości +52,7° (zmiana ta jest odwracalna - odparowanie roztworu daje kryształy glukozy, które po ponownym rozpuszczeniu wykazują znów skręcalność +112°). Zjawisko to wynika z...

Średnia ocena: 0

2010-03-16 04:41:41 Autor: Praca zbiorowa

Substancje stałe, zdolne do wymiany osadzonych na nich jonów, na jony obecne w roztworze. Dzielą się na kationity - mające grupy kwasowe, zdolne do wymiany kationu, np. KATIONIT-H+ + Na+Cl- ⇆ KATIONIT-Na+ + H+Cl- i anionity - mające grupy zasadowe, zdolne do wymiany anionu, np. ANIONIT+(OH)- + Na+Cl- ⇆ ANIONIT+Cl- + Na+(OH)- Kationit, zawierający osadzone na nim kationy, może być regenerowany przez przepuszczanie przezeń...

Średnia ocena: 0

Cez

2010-03-16 04:37:03 Autor: Praca zbiorowa

Symbol Cs, (łac. Ceasium), pierwiastek chem., metal, Z = 55, m.at. 132,9054u, grupa ↑ litowców. Odkryty w 1860 r. przez R. Bunsena i G. Kirchhoffa. Czysty metal otrzymał w 1882 r. K. Setterberg. W przyrodzie występuje w minerale pollucycie i jako domieszka minerałów litu; zawartość w skorupie ziemskiej: 3,2·10-4% mas. C. jest srebrzystoszary (o złocistożółtym połysku na przekroju) i miękki -...

Średnia ocena: 0Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc