Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Sortuj według:

Pokazuj:

2009-12-07 15:55:41 Autor: Videograf

Prąd ideowy i kierunek artystyczny w Europie w I poł. XIX w.; cechował się dążeniem do pełnego rozwoju ludzkiej osobowości, irracjonalizmem, uczuciowością, patriotyzmem i ideami wolnościowymi; w literaturze przeciwstawił się regułom klasycznym, proponując swobodny styl i kompozycję; bohater literacki był samotnikiem walczącym ze światem; powstały gatunki literackie: ballada, powieść poetycka, poemat dygresyjny, dramat...

Średnia ocena: 0

2010-03-09 01:45:27 Autor: Syjud Jerzy, Hermann Krzysztof

(1859-1941) - francuski filozof, pisarz, przedstawiciel → intuicjonizmu i tzw. filozofii pędu życiowego. Zwrócił uwagę na → świadomość człowieka i szczególną rolę → intuicji w → poznaniu. Krytykował poznanie intelektualne, które upraszcza i deformuje, intuicję pojmował jako bezpośrednią znajomość rzeczy i wydarzeń, rodzaj → instynktu. Przedstawił teorię → "jaźni głębokiej"...

Średnia ocena: 0

2010-03-08 07:17:58 Autor: Masłowski Włodzimierz

Miasto w USA (Pensylwania), przy ujściu rz. Delaware i Schuylkill do zat. Delaware (O. Atlantycki); 1,5 mln mieszk.; wielki ośr. przem.owy; miejsce podpisania Deklaracji Niepodległości; 1790-1801 stol. Stanów Zjednoczonych; zał. 1681.

Średnia ocena: 0

2010-03-09 04:12:09 Autor: Praca zbiorowa

Funkcja dwóch lub większej ilości zmiennych, której wartość zmienia znak przy zamianie rolami dwóch zmiennych o sąsiednich numerach, np. funkcja f określona wzorem: f(x,y) = (x - y)(x2 + y2).  

Średnia ocena: 0

2010-03-09 06:24:23 Autor: Syjud Jerzy, Hermann Krzysztof

(1886-1980) - polski filozof, etyk, historyk sztuki związany z Warszawą; studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, filozofię w Berlinie, Marburgu i we Lwowie, posiadał tutuł profesora Uniwersytetu Wilenskiego i Warszawskiego. W czasie okupacji hitlerowskiej prowadził zajęcia na tzw. tajnych kompletach. Wprawdzie nie pozostawił po sobie jakiegoś systemu filozoficznego, to jednak trudno nie docenić jego prac poświęconych historii...

Średnia ocena: 0

2010-03-09 05:57:35 Autor: Greiner Piotr - Gronkowska Ewa - Kaczmarek Ryszard - Miroszeski Kazimierz

Dynastia panująca w Czechach ok. 871-1306, a także na Węgrzech i w Polsce (1300-1306); spokrewniona z →Piastami od czasów małżeństwa →Mieszka I z →Dobrawą; od 1289 król →Wacław II rozpoczął starania o tron w Polsce, co uwieńczone zostało jego koronacją na króla Polski w 1300 w Gnieźnie; po jego śmierci w 1305 starania o tron w Polsce podjął syn, ostatni z dynastii, Wacław III; zabiegi te...

Średnia ocena: 0

2010-02-05 14:19:33 Autor: Massey91

Powierzchnia lądowa Ziemi stanowi bardzo różnorodne środowisko życia. Nie dziwi więc nierównomierne rozmieszczenie roślin i zwierząt oraz populacji ludzkiej. Jednak warunki naturalne tylko częściowo wyja­śniają zróżnicowanie zaludnienia Ziemi. Dwa obszary o bardzo zbliżo­nym środowisku przyrodniczym mogą mieć zróżnicowane rozmieszcze­nie ludności. Na przykład na terenie Rosji większe...

Średnia ocena: 0

2009-12-07 15:25:30 Autor: Videograf

Według najbardziej ogólnej definicji autobiografia to utwór, którego tematem jest własne życie → autora, koleje jego losu, czyny lub zdarzenia, których był świadkiem. Zgodnie z tradycją tak rozumianych autobiografii nie zaliczano do utworów literackich, miały one charakter paraliteracki, były włączane do literatury użytkowej (termin S. Skwarczyńskiej), posługiwały się nieliterackimi...

Średnia ocena: 0

2009-12-07 16:07:22 Autor: Videograf

Dwa prawa stanowiące reguły, które pozwalają obliczać natężenia prądów i napięcia w obwodach elektrycznych. - I PRAWO KIRCHHOFFA: suma natężeń prądów dopływających do wspólnego punktu (węzła) układu przewodników jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego punktu. Jeśli prądy odpływające przyjąć jako ujemne, to suma natężeń prądów dopływających do...

Średnia ocena: 0

2010-03-09 04:19:30 Autor: Praca zbiorowa

Nurt twórczy w matematyce, zapoczątkowany w 1939 r. przez grupę matematyków, publikujących pod nazwiskiem Nicolas Bourbaki serię dzieł objętą wspólnym tytułem Éléments de Mathématique, ujmującą wiele dziedzin matematyki znacznie ogólniej i bardziej strukturalnie niż przedtem.

Średnia ocena: 0Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc