Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

RELIGIE ŚWIATA

Omawiając ludność świata należy pamiętać o jej zróżnicowaniu pod względem RELIGIJNYM. Generalnie ludność świata można podzielić na wierzących i niewierzących. Liczbowe określenie proporcji nie jest możliwe. Nie jest także możliwe ścisłe ustalenie liczby wyznawców określonych wyznań. Do religii skupiających najwięcej wyznawców należą :

- CHRZEŚCIJAŃSTWO – jest religią wywodzoną od Jezusa z Nazaretu (Palestyna; dziś Izrael) jako jej twórcy. Nazwa pochodzi od honorowego imienia Chrystus (gr. pomazaniec[boży], mesjasz).
Wyrosłe z judaizmu chrześcijaństwo zalicza się do religii Azji Południowo-Zachodniej i wśród współczesnych religii jest największą wspólnotą religijną pod względem liczby wyznawców i rozprzestrzenienia geograficznego.
Chrześcijanie stanowią około 33% ludności świata. Jest ono rozpowszechnione w 254 krajach z czego pośród 145 narodów jako religia większości, a w 18 jako religia państwowa; w postaci anglikanizmu w Wielkiej Brytanii, ortodoksyjnego chrześcijaństwa w Grecji, wyznania ewangelicko --luterańskiego w 6 państwach m.in. w Szwecji i Danii, oraz najliczniejszego rzymskiego katolicyzmu w 9 państwach m.in. w Argentynie i Peru.

- ISLAM – wyznawany i stworzony przez Mahometa na początku VII w. W Mekce (arab. Islam znaczy poddanie się poświęcenie się [bogu]). Islam, należący do religii Azji Południowo – Zachodniej , jest religią światową.
Wyznawcy islamu zwani muzułmanami stanowią drugą co do wielkości wspólnotę religijną świata, stanowią ponad 17% ludności świata. Islam jest rozpowszechniony w 172 krajach, przy czym jako religia większościowa w 38, a jako państwowa w 24, m.in. w Pakistanie, Bangladeszu, Iranie, Egipcie, Maroku, Arabii Saudyjskiej, Malezji, Turcji.

- HINDUIZM – obejmuje różnorakie formy wiary i przejawy życia mieszkańców Indii, zespolonych ustrojem społeczno-kastowym, uznawanym przez nich za święty. Stanowi trzecią pod względem wielkości religię światową tj. 13,5 % ludności świata. Około 88% hindusów żyje w Republice Indii, gdzie stanowią większość ludności. Na skutek emigracji z Indii hinduizm występuje w 88 krajach, w tym jako religia większości w Nepalu, gdzie jest religią państwową , oraz w księstwie Sikkim.

- BUDDYZM – jest religią założoną przez Sidhartę Gautamę (ok. 563-483 po Chrystusie) z Kapilawastu u podnóża Himalajów (dziś Nepal); nazwa buddyzm pochodzi od jego honorowego tytułu Budda (sanskrycki oświecony). Należy pod względem pochodzenia do indyjskich religii i jest religią światową.
Buddyści stanowią 5,7% ludności świata, z czego ponad 99% żyje w Azji.

- KONFUCJANIZM – jest doktryną moralno-polityczną i szkołą religijno-filozoficzną wywodzącą się od chińskiego filozofa i męża stanu, nazwaną od zlatynizowanej formy jego imienia: Konfucjusz.
Rozpowszechniony jest głównie w Chinach.

- JUDAIZM – jedna z najstarszych religii świata (od XIII w. p.n.e.), wyznawany przez Żydów (ok. 17 mln wyznawców). Judaizm zalicza się do religii semickich i jest religią światową ze względu na rozproszenie wyznawców, należy do religii Azji Południowo-Zachodniej.

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Liceum -> Pozostałe przedmioty -> Religia

Autor: Praca zbiorowa

Data dodania: 2010-05-17 09:52:28

Ilość stron maszynopisu: 0.8

Ilość stron rękopisu: 2

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc