Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Poemat opisowy

Był popularnym i wysoko cenionym przez teoretyków epickim gatunkiem klasycystycznego nurtu literatury oświeceniowej. Mianem nowożytnego poematu opisowego określano niefabularne, wierszowane utwory większych rozmiarów, w których wybrane elementy świata przedstawiano zgodnie z wymogami intelektualnego oglądu rzeczywistości, wypływającego z założeń klasycyzmu. Zadaniem twórcy było wyczerpujące i przejrzyste przedstawienie wybranego zjawiska (pochodzącego ze sfery natury lub różnych dziedzin działalności człowieka) w taki sposób, aby zarysowany obraz reprezentował tendencje ogólne. Dzieło łączące aspekt filozoficzny i dydaktyczny powinno odsłaniać porządek rzeczywistości, której poszczególne elementy współtworzą ład i harmonię, a przy tym łączą w sobie cechy estetyczne, etyczne i moralne, tzn. piękno, dobro i użyteczność. Zadaniem twórców było jednak nie tyle kopiowanie rzeczywistości metodą dokładnego, rozbudowanego opisu, ile raczej ukazywanie człowieka jako niezbywalnej cząstki zhierarchizowanego świata. Do rangi ideału podniesiono społeczną użyteczność, kształtowanie międzyludzkich więzi w duchu humanitaryzmu, moralnej czystości i godności, a także dążenie do wspólnego szczęścia. Uwzględniano również znamienne dla epoki poznawcze ambicje i zamiłowania przejawiające się w dążeniu do uszczegółowienia, poszerzenia oraz uporządkowania i usystematyzowania wiedzy o świecie i zachodzących w nim procesach i zjawiskach. Ponadto nawiązywano do osiągnięć nauki oraz ówczesnej myśli filozoficznej. Polskie poematy opisowe powstałe w okresie oświecenia reprezentują kilka odmian tego gatunku. Pierwszym było Opisanie czterech części roku E. Drużbackiej. Poetka czasów saskich (analogicznie jak nieco wcześniej J. Thomson w Porach roku) w jednym dziele połączyła opis rocznego, naturalnego cyklu życia przyrody. Znaczącą recepcję miał w polskiej poezji utwór J. Delille´a L´Homme des champs, wywodzący się z tradycji poematów rolniczych. Adaptację owego dzieła eksponującego uroki i pożytki ziemiańskiej kondycji stworzył L. Kropiński, nadając jej tytuł Ziemianin, czyli Ziemiaństwo francuskie. Poemat Delille´a inspirująco oddziałał również na Rolnictwo D. Bończy. Tomaszewskiego oraz na Ziemiaństwo polskie K. Koźmiana, uznawane za najwybitniejszy, idealnie skomponowany, rodzimy rolniczy poemat opisowy, sławiący etos Polaka rolnika. W apoteozie życia na wsi i gospodarowania wyeksponowane zostały przede wszystkim aspekty utylitarne i patriotyczne. Europejską sławą cieszyły się również Ogrody, nowatorskie w zakresie rozwiązań artystycznych dzieło Delille´a - na język polski przełożył je F. Karpiński. Nową propozycją francuskiego poety była silna tendencja do antropomorfizacji przyrody, głównie w opisie uroków ogrodu czy też szerzej parku w stylu angielskim. Wraz z tym dziełem wykształcił się w literaturze europejskiej typ poematu ogrodowego. Na osobną uwagę zasługują poematy S. Trembeckiego: Powązki /i/i/i/i/ii Polanka, a przede wszystkim mistrzowska Sofijówka. J.U. Niemcewicz pierwiastkami historycznymi i motywami patriotycznymi nasycił Puławy, poemat poświęcony posiadłości Adama Kazimierza i Izabeli Czartoryskich oraz angielskiemu parkowi pejzażowemu, otaczającemu pałac. Dzieje poematu opisowego w naszej literaturze zamyka Ziemiaństwo polskie Koźmiana, wydane w 1839 r. (Bożena Mazurkowa) Zob. też: DRUŻBACKA ELŻBIETA, KLASYCYZM, SOFIJÓWKA, ZIEMIAŃSTWO POLSKIE

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Liceum -> Język polski -> Pojęcia literackie

Autor: Praca zbiorowa

Data dodania: 2010-03-18 03:48:11

Ilość stron maszynopisu: 0.9

Ilość stron rękopisu: 2.3

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc