Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Systematyka

Dział biologii badający różnorodność organizmów i zajmujący się ich klasyfikowaniem. Najstarsza z nauk biologicznych, zapoczątkowana w starożytności przez → Arystotelesa w zakresie zwierząt i Teofrasta w zakresie roślin. Aż do czasów nowożytnych opisywano grupy organizmów mając na uwadze ich podobieństwa najbardziej rzucające się w oczy. Powstawały w ten sposób systemy sztuczne, często uwzględniające tylko jedną, dowolnie wybraną cechę. W wyniku coraz lepszego poznawania organizmów uwzględniano w ich klasyfikacji coraz większą liczbę cech, co zapoczątkowało tworzenie systemów naturalnych, tj. klasyfikujących organizmy żywe na podstawie pokrewieństwa (duża liczba podobnych cech mówi w przybliżeniu o pokrewieństwie). W wyniku ogłoszenia teorii Darwina zadaniem s. stało się stworzenie jednolitego systemu naturalnego, obrazującego cały rozwój świata istot żywych od form najprostszych do najbardziej skomplikowanych (systemu filogenetycznego). We współczesnej s. wykorzystywane są zdobycze wszystkich dziedzin biologii, nie wyłączając najnowszych (wśród tych ostatnich szczególne nadzieje wiąże się z genetyką molekularną). Elementy systemu filogenetycznego dla roślin i zwierząt zostały w ogólnych zarysach naszkicowane, natomiast brak takiego systemu w odniesieniu do grzybów, prokariontów i wirusów. Elementy systemów sztucznych są w dalszym ciągu w użyciu, np. w postaci tzw. kluczy do oznaczania; ich zadaniem jest ułatwienie identyfikacji gatunków bez wnikania w stosunki pokrewieństw. Zob. taksonomia, Linneusz. -

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Gimnazjum -> Przedmioty przyrodnicze -> Biologia

Autor: Trząski Leszek

Data dodania: 2010-03-17 07:14:17

Ilość stron maszynopisu: 0.4

Ilość stron rękopisu: 1

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc