Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Termodynamika cz. 2.

Ek,śr = C * T

T = 273 + t

U = N * Ek,śr – tylko dla gazu doskonałego

ΔU = Q + W

p = (2*N*Ek,śr) / (3*V)

(p*V) / T = 2/3*N*C

(p1*V1) / T1 = (p2*V2) / T2 – równanie stanu gazu doskonałego

R = (p0*V0) / T0 = 8,314 J / (mol * K)

p*V = n*R*T – równanie Clapeyrona

n = m / μ

W = -p*ΔV

Q = c*m*ΔT

c = Q / m*ΔT

C = Q / n*ΔT

Cp = Cv + R

η = (Q1 - |Q2|) / Q1

η = (T1 – T2) / T1

ct = Q / m

cpar = Q / m

 

Ek,śr – średnia energia kinetyczna cząsteczki

C – wielkość stała

T – temperatura [K]

t – temperatura [ºC]

U – energia wewnętrzna

N – ilość cząsteczek

Q – ciepło wymienione z otoczeniem

W – praca siły zewnętrznej

p – ciśnienie

V – objętość

R – stała gazowa = 8,314 J / (mol * K)

m – masa

μ – masa molowa gazu

c – ciepło właściwe [J / (kg*K)]

C – ciepło molowe [J / (mol*K)]

Cp – ciepło molowe w przemianie izobarycznej

Cv – ciepło molowe w przemianie izochorycznej

η – sprawność silnika

Q1 – ciepło pobrane ze źródła ciepła

Q2 – ciepło oddane do chłodnicy

T1 – temperatura źródła

T2 – temperatura chłodnicy

ct – ciepło topnienia

cpar – ciepło parowania

 

Zerowa zasada termodynamiki: Jeżeli ciało A jest w równowadze termicznej z ciałem C i ciało B jest w równowadze termicznej z tym samym ciałem C, to ciała A i B są z sobą w równowadze termicznej.

Pierwsza zasada termodynamiki: Zmiana energii wewnętrznej ciała może zachodzić przez przekazanie ciepła lub przez wykonanie pracy albo przez jedno i drugie.

Energia wewnętrzna – suma wszystkich rodzajów energii wszystkich cząsteczek tego ciała

Ciepło – część energii wewnętrznej, którą ciało o temperaturze wyższej przekazuje ciału o temperaturze niższej

Ciepło właściwe – wielkość informująca, jaką ilość ciepła należy dostarczyć substancji o masie 1 kg, aby zwiększyć jej temperaturę o 1K

Ciepło molowe – wielkość informująca, jaką ilość ciepła należy dostarczyć jednemu molowi gazu, aby zwiększyć jej temperaturę o 1K

Przemiana adiabatyczna – przemiana, w której nie następuje wymiana ciepła z otoczeniem

 

Przemiana izotermiczna: T = const; p*V = n*R*T = const; p1V1 = p2V2

Prawo Boyl’a – W przemianie izotermicznej gazu o stałej masie jego ciśnienie jest odwrotnie proporcjonalne do objętości

Przemiana izochoryczna: V = const; p / T = (n*R) / V; p1/T1 = p2/T2

Prawo Charlesa – W izochorycznej przemianie gazu o stałej masie ciśnienie gazu jest wprost proporcjonalne do jego temperatury bezwzględnej.

Przemiana izobaryczna: p = const; V / T = (n*R) / p; V1/T1 = V2/T2

Prawo Gay-Lussaca – W izobarycznej przemianie gazu o stałej masie objętość zajmowana przez gaz jest wprost proporcjonalna do jego temperatury bezwzględnej

 

 

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Liceum -> Przedmioty ścisłe -> Fizyka

Autor: TTTTT

Data dodania: 2010-03-16 10:00:53

Ilość stron maszynopisu: 0.8

Ilość stron rękopisu: 2

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc