Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Termodynamika cz. 1.

Ek,śr = C * T

Ek,śr = mvśr2 / 2

T = t + 273

U = Ek,1 + Ek,2 + … + Ek,n = N * Ek,śr

U = N * C * T

p = Fśr / a2

Fśr = Δp / Δt = 2mvśr / Δt

Fśr = (N * m * vśr2) / 3a

p = (2 * N * Ek,śr) / 3V

Δt = 2a / vśr

pV / T = 2NC / 3 = const (dla m=const)

p1V1 / T1 = p2V2 / T2 – równanie stanu gazu doskonałego

pV = nRT – równanie Clapeyrona

n = m / μ

ρ = m / V = (μ * p) / (R * T)

F = p * S – siłą, z jaką gaz działa na tłok

Ww = –p * ΔV

Q = c * m * ΔT

C = Q / n * ΔT – ciepło molowe (dla gazów)

 

 

Ek – energia kinetyczna ruchu postępowego cząsteczki

C – stała > 0

 

T – temperatura [K]

t – temperatura [ºC]

N – liczba cząsteczek

n – liczba moli

U – energia wewnętrzna

Wz – praca wykonana nad ciałem przez siły zewnętrzne

Ww – praca siły wewnętrznej

Q – ciepło wymienione przez ciało z otoczeniem

p – ciśnienie wywierane na ścianki naczynia przez gaz

Fśr – średnia siła, z jaką uderzają o ścianki cząsteczki

a – pole powierzchni ścianki

Δt – czas zderzenia

Δp – zmiana pędu cząsteczki

V – objętość naczynia

m – masa cząsteczek

R – stała gazowa = 8,314 [J / (mol * kg)]

μ – masa molowa

ρ – gęstość gazu

S – pole powierzchni tłoka

c – ciepło właściwe (informuje jaką ilość ciepła należy dostarczyć substancji o masie 1 kg, aby zwiększyć jej temperaturę o 1ºC)

 

 

Zerowa zasada termodynamiki  Jeżeli ciało A jest w równowadze termicznej z ciałem C i ciało B jest w równowadze termicznej z ciałem C, to ciała A i B są z sobą w równowadze termicznej.

Pierwsza zasada termodynamiki – Zmiana energii wewnętrznej ciała może zachodzić przez przekazanie ciepła lub przez wykonanie pracy albo przez jedno i drugie. ΔU = Q + Wz

Prawo Boyle’a – W przemianie izotermicznej gazu o stałej masie jego ciśnienie jest odwrotnie proporcjonalne do objętości. (T = const)

Prawo Charlesa – W izochorycznej przemianie gazu o stałej masie ciśnienie gazu jest wprost proporcjonalne do jego temperatury bezwzględnej. (V = const)

Prawo Gay-Lussaca – W izobarycznej przemiana gazu o stałej masie objętość zajmowana przez gaz jest wprost proporcjonalna do jego temperatury bezwzględnej. (p = const).

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Liceum -> Przedmioty ścisłe -> Fizyka

Autor: TTTTT

Data dodania: 2010-03-16 09:48:07

Ilość stron maszynopisu: 0.6

Ilość stron rękopisu: 1.5

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc