Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Prąd elektryczny

Wzory:

I = Δq / Δt

P = W / t

W = q * U

P = I * U

R = U / I

R = (ρ * l) / S

ρt = ρ0 * ([α * t] + 1)

ε = I * (Rw + R)

ε = W / q

U =  ε – I * Rw

 

Oznaczenia:

I – natężenie [A]

U – napięcie [V]

R – opór [Ω]

q – ładunek [C]

t – czas [s]

P – moc [W]

W – praca [J]

ε – siła elektromotoryczna

ρ – opór właściwy [Ω*m]

l – długość przewodnika [m]

S – pole przekroju poprzecznego przewodnika [m2]

ρt – opór właściwy w temperaturze t [Ω]

p0 – opór właściwy w temperaturze 0ºC [Ω]

t – temperatura [ºC]

α – temperaturowy współczynnik oporu = 1/273 [ºC]

Rw – opór wewnętrzny ogniwa [Ω]

Q – ciepło Joule’a [J]

C – pojemność kondensatora [F]

 

Podłączanie mierników:

amperomierz – szeregowo

woltomierz – równolegle

Q = I2 * R * t

U = q / C

 

 

 

Poł. szeregowe:

R = R1 + R2 + R3

U = U1 + U2  + U3

I = I1 = I2 = I3

q = q1 = q2 = q3

 

Poł. równoległe:

1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3

U = U1 = U2 = U3

I = I1 + I2 + I3

Prawo Ohma: Natężenie prądu jest wprost proporcjonalne do napięcie między końcami przewodnika.

I prawo Kirchhoffa: Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie wypływających.

II prawo Kirchhoffa: Suma algebraiczna sił elektromotorycznych i napięć w oczku sieci jest równa 0.

Prąd zwarcia: R = 0 I = ε/Rw, U = 0

 

 

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Liceum -> Przedmioty ścisłe -> Fizyka

Autor: TTTTT

Data dodania: 2010-03-16 09:25:25

Ilość stron maszynopisu: 0.4

Ilość stron rękopisu: 1

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc