Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Hydrostatyka

p = Fn / S [kg / (s2 * m) = N / m2 = Pa]                             

p = P / S [Pa]

P = Fn = m * g [(kg * m) / s2 = N]

ρ = m / V [kg / m3]

p = ρc * g * h [Pa]

γ = (m * g) / Vc = ρc * g

p = γ * h [Pa]

P = p * S = ρc * g * h * S [N]

FW = ρc * Vz * g [N]

FC  = ρ * g * V [N]

F1 / S1 = F2 / S2 – naczynia połączone

 

P < m * g – naczynie rozszerzające się ku górze

P > m * g – naczynie zwężające się ku górze

 

ρ > ρc – ciało tonie

ρ = ρc – ciało pływa całkowicie zanurzone

ρ < ρc – ciało pływa częściowo zanurzone

 

 

Prawo Pascala

Ciśnienie spowodowane działaniem z zewnątrz sił na ciecz lub gaz jest przekazywane we wszystkich kierunkach jednakowo. 

 

Prawo naczyń połączonych

Jeśli ciecz jednorodna (lub gaz) w naczyniach połączonych jest w równowadze, to ciśnienia panujące na tym samym poziomie we wszystkich ramionach tych naczyń są jednakowe. Jeśli dwie różne nie mieszające się ciecze w naczyniach połączonych są w równowadze, to ciśnienia panujące na poziomie zetknięcia cieczy i każdym poziome poniżej zetknięcia, są jednakowe.

 

 

Prawo Archimedesa

Na każde ciało zanurzone w cieczy (lub gazie) działa siła wyporu o kierunku pionowym i zwrocie w górę, równa co do wartości ciężarowi wypartej cieczy.

 

 

ρ = (FC * ρc) / (FC – R) – gęstość ciała

ρc = (FC – R) / (FC – R1) * ρc2 – gęstość cieczy

 

 

p – ciśnienie

Fn – siła nacisku

S – pole powierzchni

P – parcie

ρc – gęstość cieczy

ρc2 – gęstość znanej cieczy

m – masa

Vc – objętość cieczy

h – wysokość słupa cieczy

γ – ciężar właściwy cieczy

FW – siłą wyporu

FC – siła ciężkości (ciężar)

H – wysokość ciała

V – objętość ciała

Vz – objętość zanurzonej części ciała

ρ – gęstość ciała

R – wskazanie wagi

R1 – wskazanie wagi w znanej cieczy

 

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Gimnazjum -> Przedmioty ścisłe -> Fizyka

Autor: TTTTT

Data dodania: 2010-03-16 08:13:58

Ilość stron maszynopisu: 0.6

Ilość stron rękopisu: 1.5

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc