Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Dzieje ziemi


 

EON

ERA

OKRES

EPOKA

DO (mln)

Fanerozoik

Kenozoik

czwartorzęd

holocen

0.012

plejstocen

0,81

III-rzęd

neogen

pliocen

5.3

miocen

23

paleogen

oligocen

33.9

eocen

55.8

paleocen

65

Mezozoik

kreda

 

146

jura

 

200

trias

 

251

Paleozoik

perm

 

299

karbon

 

359

dewon

 

416

sylur

 

444

ordowik

 

488

kambr

 

542

Kryptozoik

 

Proterozoik

 

 

2500

Archaik

 

 

4600

 

tarcze krystaliczne – obszary zbudowane z krystalicznych skał, występujące na pow.

platformy – jednostki geologiczne zbudowane ze skał krystalicznych, stanowiące trzon krystaliczny zalegającej na nich pokrywy osadowej

skamieniałości przewodnie – szczątki organizmów występ. krótko  i na małym obszarze

 

Prekambr: zastyganie magmy, formowanie się litosfery, hydrosfery i atmosfery, występowały bakterie beztlenowe, sinice, jednokomórkowe glony i zwierzęta bezszkieletowe, liczne ruchy górotwórcze, uformowały się kratony

Paleozoik: pojawiły się morskie bezkręgowce (kambr), ryby pancerne, płazy, psylofity (sylur), rośliny zarodnikowe (dewon), lasy, gady (karbon), rośliny nagonasienne, ladalody (perm), trwałą orogeneza kaledońska i hercyńska

Mezozoik: ruchy płyt litosfery, orogeneza alpejska, liczne gady, rośliny okrytonasienne

Kenozoik: orogeneza alpejska, ekspansja ssaków, istoty człekokształtne (trzeciorzęd), zlodowacenia (plejstocen) ewolucja roślin okrytonasiennych

 

Układ skał: 1 piaskowce gruboziarniste, 2 wapienie, 3 piaskowce gruboziarniste, 4 wapienie, 5 bazalty, 6 procesy tektoniczne, 7 wapienie, 8 kreda pisząca, 9 sól kamienna i potasowa 10 glina zwałowa 11 działalność eoliczna

 

Rodzaje układów skał: płytowy, fałdowy, zrębowy

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Liceum -> Przedmioty przyrodnicze -> Geografia

Autor: TTTTT

Data dodania: 2010-03-15 08:03:53

Ilość stron maszynopisu: 0.5

Ilość stron rękopisu: 1.3

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc