Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Średniowiecze - pojęcia

Akademia Krakowska – uczelnia w Krakowie założona w 1364 r. przez Kazimierza Wielkiego i odnowiona w 1400 przez Władysława Jagiełłę
Bitwa pod Legnicą – stoczona w 1241 r. bitwa między Mongołami a broniącym Śląska Henrykiem Pobożnym; przegrana i śmierć Henryka doprowadziły do upadku państwa Henryków śląskich
Cechy – zawodowe organizacje rzemieślników, powstające w miastach Europy Zachodniej od X w.
Dziesięcina – opłata na rzecz kościoła w wysokości 1/10 plonów lub dochodów
Feudalizm – model państwa charakteryzujący się istnieniem hierarchii zależności wasalnych i osłabieniem władzy państwowej na rzecz feudałów
Gall Anonim – nieznany z imienia zakonnik, autor najstarszej Kroniki polskiej opisującej dzieje Piastów (w szczególności Bolesława Krzywoustego)
Geron (ok. 900-965) – możnowładca saski, od 937 r. margrabia Marchii Wschodniej; toczył zwycięskie wojny ze Słowianami Połabskimi; zajął Łużyce
Gildie – zawodowe organizacje kupców rozpowszechnione w XII-XIV w.
Hołd lenny – ceremonia łącząca nadanie lenna z hołdem wasalnym składanym przez lennika
Immunitet – przywilej wyłączający jakieś terytorium spod zwierzchnictwa sądowego lub skarbowego władcy
Jordan (?-984) – od 968 r. pierwszy biskup na ziemiach polskich (podległy bezpośrednio papieżowi lub biskup poznański)
Krzyżacy – przyjęta w Polsce nazwa zakonu rycerskiego sprowadzonego na ziemię chełmińską przez Konrada Mazowieckiego
Lenno – ziemia, którą senior nadawał swojemu wasalowi jako źródło utrzymania, zachowując do niej zwierzchnie prawo
Magdeburg – miasto nad Łabą, od 968 r. siedziba arcybiskupstwa dla ziem słowiańskich
Obrządek słowiański – sposób sprawowania kultu w Kościołach chrześcijańskich używających w liturgii języka staro-cerkiewno-słowiańskiego
Pokój kaliski – zawarty w 1343 r. pokój między Polską a Krzyżakami; Polska utraciła Pomorze Gdańskie i ziemie zajęte wcześniej przez Zakon, natomiast odzyskała Kujawy i ziemię dobrzyńską
Prawo niemieckie – rozwiązania prawne stosowane przy lokacji nowych miast i wsi przewidujące m.in. wolność osobistą osadników, stałą wysokość świadczeń oraz samorząd sądowniczy
Senior – osoba, która przyjmując hołd wasalny zobowiązywała się do dożywotniej ochrony i utrzymania swego wasala
Suzeren – najwyższy senior, stojący na szczycie drabiny feudalnej, czyli nie będący niczyim wasalem (monarcha lub papież)
Trójpolówka – metoda uprawy ziemi, polegająca na podziale gruntu na trzy pola, z których 1. obsiewano zbożami ozimymi, 2. jarymi, a 3. pozostawiano nieobsiane
Wasal – osoba, która składając hołd wasalny, zobowiązywała się do dożywotniej wierności i pomocy swemu seniorowi
Wachman (?-967) – buntowany hrabia saski; zbiegł do Słowian Połabskich; walczył przeciwko Mieszkowi I; zginął pokonany przez jego wojska
Wincenty Kadłubek (ok. 1150-1223) – biskup krakowski, autor Kroniki polskiej przedstawiającej dzieje Polski od czasów bajecznych
Wojna stuletnia – trwająca od 1337 do 1453 r. wojna między Francją i Anglią; zakończyła się zwycięstwem Francji i utratą przez Anglię posiadłości na kontynencie
Zasada pryncypatu – ustanowiona przez Krzywoustego zasada, wg której władzę zwierzchnią nad pozostałymi książętami dzielnicowymi sprawować miał princeps posiadający dzielnicę senioralną
Zasada senioratu – ustanowiona przez Krzywoustego zasada dziedziczenia tytułu princepsa przez kolejnych najstarszych Piastów
Zjazd gnieźnieński – Synod zorganizowany w 1000 r. w Gnieźnie pod przewodnictwem Ottona III; ustanowiono na nim archidiecezję w Gnieźnie i diecezje w Krakowie, Wrocławiu, Kołobrzegu i Poznaniu

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Liceum -> Historia -> Średniowiecze

Autor: Praca zbiorowa

Data dodania: 2010-03-11 07:09:09

Ilość stron maszynopisu: 1

Ilość stron rękopisu: 2.6

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc