Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Polska Piastów

63 – przegrana Mieszka I z Wachmanem;
966 – chrzest Polski;
967 – zwycięstwo nad Wioletami;
968 – powstanie biskupstwa dla państwa gnieźnieńskiego;
972 – bitwa pod Cedynią; 990 – przyłączenie Małopolski i Śląska;
997 – śmierć św. Wojciecha;
1000 – zjazd gnieźnieński;
1018 – wyprawa Kijowska Chrobrego;
1025 – koronacja Chrobrego;
1027 – pierwszy Polak arcybiskupem gnieźnieńskim;
1034 – wybuch powstania antypaństwowego;
1050 – przywrócenie granic z czasów Mieszka I;
1076 – koronacja Śmiałego;
1123 – zajęcie Pomorza przez Krzywoustego;
1138 – testament Krzywoustego;
1177 – upadek zasady senioratu;
1177 – wyprawa Kijowska Śmiałego;
1241- bitwa pod Legnicą;
1308-1309 – zajęcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków;
1311-1312 – bunt wójta Alberta;
1314 – rozciągnięcie władzy Łokietka na Wielkopolskę;
1320 – koronacja Łokietka;
1325 – sojusz polsko-litewski przeciwko Krzyżakom;
1327 – utrata Śląska;
1331 – bitwa pod Płowcami;
1335 – kongres wyszehradzki;
1343 – pokój kaliski;
1344-1366 – przyłączenie Rusi Halickiej, Podola i części Wołynia;
1364 – utworzenie Akademii Krakowskiej; 1370 – koniec dynastii Piastów

 

 Mieszko I (960-992); Bolesław Chrobry (992-1025); Mieszko II (1025-1034); Bezprym (1031); Kazimierz Odnowiciel (1034-1058); Bolesław Śmiały (1058-1079); Władysław Herman (1079-1102); Zbigniew / Bolesław Krzywousty (1102-1107); Bolesław Krzywousty (1107-1138); Władysław Wygnaniec (1138-1146); Bolesław Kędzierzawy (1146-1173); Mieszko Stary (1173-1177); Kazimierz Sprawiedliwy (1177-1194); Leszek Biały / Mieszko Stary (1194-1202); Władysław Laskonogi (1202); Leszek Biały (1202-1210); Mieszko Plątonogi (1210-1211); Leszek Biały (1211-1227); Władysław Laskonogi (1228); Konrad Mazowiecki (1229-1232); Henryk Brodaty (1232-1238); Henryk Pobożny (1238-1241); Konrad Mazowiecki (1241-1243); Bolesław Wstydliwy (1243-1279); Leszek Czarny (1279-1288); Henryk Probus (1288-1290); Przemysł II (1290-1291); Wacław II (129Bolesław Chrobry (992-1025) 1-1305); Wacław III (1305-1306); Władysław Łokietek (1306-1333); Kazimierz Wielki (1333-1370)

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Liceum -> Historia -> Inne

Autor: Praca zbiorowa

Data dodania: 2010-03-11 06:46:00

Ilość stron maszynopisu: 0.6

Ilość stron rękopisu: 1.5

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc