Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Zasady termodynamiki

Zerowa zasada termodynamiki: Jeżeli ciało A jest w równowadze termicznej z ciałem C i ciało B jest w równowadze termicznej z tym samym ciałem C, to ciała A i B są z sobą w równowadze termicznej.
Pierwsza zasada termodynamiki: Zmiana energii wewnętrznej ciała może zachodzić przez przekazanie ciepła lub przez wykonanie pracy albo przez jedno i drugie.
Energia wewnętrzna – suma wszystkich rodzajów energii wszystkich cząsteczek tego ciała
Ciepło – część energii wewnętrznej, którą ciało o temperaturze wyższej przekazuje ciału o temperaturze niższej
Ciepło właściwe – wielkość informująca, jaką ilość ciepła należy dostarczyć substancji o masie 1 kg, aby zwiększyć jej temperaturę o 1K
Ciepło molowe – wielkość informująca, jaką ilość ciepła należy dostarczyć jednemu molowi gazu, aby zwiększyć jej temperaturę o 1K
Przemiana adiabatyczna – przemiana, w której nie następuje wymiana ciepła z otoczeniem

Przemiana izotermiczna: T = const; p*V = n*R*T = const; p1V1 = p2V2
Prawo Boyl’a – W przemianie izotermicznej gazu o stałej masie jego ciśnienie jest odwrotnie proporcjonalne do objętości
Przemiana izochoryczna: V = const; p / T = (n*R) / V; p1/T1 = p2/T2
Prawo Charlesa – W izochorycznej przemianie gazu o stałej masie ciśnienie gazu jest wprost proporcjonalne do jego temperatury bezwzględnej.
Przemiana izobaryczna: p = const; V / T = (n*R) / p; V1/T1 = V2/T2
Prawo Gay-Lussaca – W izobarycznej przemianie gazu o stałej masie objętość zajmowana przez gaz jest wprost proporcjonalna do jego temperatury bezwzględnej.

Ek,śr = C * T
T = 273 + t
U = N * Ek,śr – tylko dla gazu doskonałego
ΔU = Q + W
p = (2*N*Ek,śr) / (3*V)
(p*V) / T = 2/3*N*C
(p1*V1) / T1 = (p2*V2) / T2 – równanie stanu gazu doskonałego
R = (p0*V0) / T0 = 8,314 J / (mol * K)
p*V = n*R*T – równanie Clapeyrona
n = m / μ
W = -p*ΔV
Q = c*m*ΔT
c = Q / m*ΔT
C = Q / n*ΔT
Cp = Cv + R
η = (Q1 - |Q2|) / Q1
η = (T1 – T2) / T1
ct = Q / m
cpar = Q / m Ek,śr – średnia energia kinetyczna cząsteczki


C – wielkość stała
T – temperatura [K]
t – temperatura [ºC]
U – energia wewnętrzna
N – ilość cząsteczek
Q – ciepło wymienione z otoczeniem
W – praca siły zewnętrznej
p – ciśnienie
V – objętość
R – stała gazowa = 8,314 J / (mol * K)
m – masa
μ – masa molowa gazu
c – ciepło właściwe [J / (kg*K)]
C – ciepło molowe [J / (mol*K)]
Cp – ciepło molowe w przemianie izobarycznej
Cv – ciepło molowe w przemianie izochorycznej
η – sprawność silnika
Q1 – ciepło pobrane ze źródła ciepła
Q2 – ciepło oddane do chłodnicy
T1 – temperatura źródła
T2 – temperatura chłodnicy
ct – ciepło topnienia
cpar – ciepło parowania

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Liceum -> Przedmioty ścisłe -> Fizyka

Autor: Praca zbiorowa

Data dodania: 2010-03-11 05:00:36

Ilość stron maszynopisu: 0.7

Ilość stron rękopisu: 1.8

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc