Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Termodynamika

Zerowa zasada termodynamiki – Jeżeli ciało A jest w równowadze termicznej z ciałem C i ciało B jest w równowadze termicznej z ciałem C, to ciała A i B są z sobą w równowadze termicznej.
Pierwsza zasada termodynamiki – Zmiana energii wewnętrznej ciała może zachodzić przez przekazanie ciepła lub przez wykonanie pracy albo przez jedno i drugie. ΔU = Q + Wz
Prawo Boyle’a – W przemianie izotermicznej gazu o stałej masie jego ciśnienie jest odwrotnie proporcjonalne do objętości. (T = const)
Prawo Charlesa – W izochorycznej przemianie gazu o stałej masie ciśnienie gazu jest wprost proporcjonalne do jego temperatury bezwzględnej. (V = const)
Prawo Gay-Lussaca – W izobarycznej przemiana gazu o stałej masie objętość zajmowana przez gaz jest wprost proporcjonalna do jego temperatury bezwzględnej. (p = const)

Ek,śr = C * T
Ek,śr = mvśr2 / 2
T = t + 273
U = Ek,1 + Ek,2 + … + Ek,n = N * Ek,śr
U = N * C * T
p = Fśr / a2
Fśr = Δp / Δt = 2mvśr / Δt
Fśr = (N * m * vśr2) / 3a
p = (2 * N * Ek,śr) / 3V
Δt = 2a / vśr
pV / T = 2NC / 3 = const (dla m=const)
p1V1 / T1 = p2V2 / T2 – równanie stanu gazu doskonałego
pV = nRT – równanie Clapeyrona
n = m / μ
ρ = m / V = (μ * p) / (R * T)
F = p * S – siłą, z jaką gaz działa na tłok
Ww = –p * ΔV
Q = c * m * ΔT
C = Q / n * ΔT – ciepło molowe (dla gazów)


Ek – energia kinetyczna ruchu postępowego cząsteczki
C – stała > 0
T – temperatura [K]
t – temperatura [ºC]
N – liczba cząsteczek
n – liczba moli
U – energia wewnętrzna
Wz – praca wykonana nad ciałem przez siły zewnętrzne
Ww – praca siły wewnętrznej
Q – ciepło wymienione przez ciało z otoczeniem
p – ciśnienie wywierane na ścianki naczynia przez gaz
Fśr – średnia siła, z jaką uderzają o ścianki cząsteczki
a – pole powierzchni ścianki
Δt – czas zderzenia
Δp – zmiana pędu cząsteczki
V – objętość naczynia
m – masa cząsteczek
R – stała gazowa = 8,314 [J / (mol * kg)]
μ – masa molowa
ρ – gęstość gazu
S – pole powierzchni tłoka
c – ciepło właściwe (informuje jaką ilość ciepła należy dostarczyć substancji o masie 1 kg, aby zwiększyć jej temperaturę o 1ºC)


 

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Liceum -> Przedmioty ścisłe -> Fizyka

Autor: Praca zbiorowa

Data dodania: 2010-03-11 04:27:42

Ilość stron maszynopisu: 0.6

Ilość stron rękopisu: 1.5

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc