Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Pojezierze Polskie

Pojezierza Polskie – Rozległa kraina geograficzna ograniczona od północy pasem Pobrzeży Południowobałtyckich, a od południa Nizinami Środkowopolskimi, wznosząca się przeważnie od 150 do 200 m n.p.m. Składa się z Pojezierza Pomorskiego, Wielkopolskiego i Mazurskiego. Leżą w granicach zasięgu najmłodszego zlodowacenia zwanego bałtyckim.
Najwyższy szczyt: Wieżyca na Pojezierzu Kaszubskim (329m n.p.m.)

Krajobraz pagórkowaty pojezierny – ciągi wzgórz morenowych oraz liczne jeziora wypełniające zagłębienia środmorenowe i rynny polodowcowe (Pojezierze Kaszubskie, Pojezierze Suwalskie)
Krajobraz sandrowy pojezierny – płaskie i faliste powierzchnie, w obrębie których występują jeziora powstałe wskutek wytapiania się brył lodu znajdujących się w piaskach i żwirach sandrowych
Dolinny wydmowy – obszary rozcinane przez szerokie, równoleżnikowo przebiegające pradoliny, w których wytworzyły się wydmy śródlądowe (Pojezierze Pomorskie i Wielkopolskie)

Klimat pojezierzy jest zróżnicowany. Na Pojezierzu Wielkopolskim występują małe opady (450-600 mm), ciepłe lata i łagodne zimy. Klimat Pojezierza Pomorskiego jest chłodniejszy i bardziej wilgotny. Spowodowane jest to większą wysokością oraz silniejszym oddziaływaniem morskiego powietrza. Lato jest tu krótkie, a zima długa i łagodna. Opady 550-700 mm. Na Pojezierzu Mazurskim oraz Suwalskim panuje najbardziej surowy klimat. Lato jest tu krótkie i gorące, a zima długa i mroźna. Opady 600-800 mm.

Sieć rzeczna została ukształtowana przez lądolód skandynawski. Główny dział wodny biegnie wzdłuż moren czołowych pojezierzy Pomorskiego i Mazurskiego. Charakterystycznym elementem krajobrazu są jeziora. Najwięcej jest ich na Pojezierzu Pomorskim, a największe są na Pojezierzu Mazurskim w tzw. Krainie Wielkich Jezior

Gleby są mało urodzajne, przeważnie bielice, brunatne i płowe (jedynie na Kujawach i na południe od Gniezna występują czarne ziemie). Na glebach brunatnych rosną grądy, a na sandrach bory sosnowe. W zagłębieniach morenowych rozwinęły się torfowiska, a w dnach dolin łąki. Utworzone cztery parki narodowe: Drawieński, Wielkopolski, Wigierski, Bory Tucholskie.

Surowce mineralne: Mało surowców mineralnych. Większe znaczenie maja: sól kamienna i wapienie, przemysł chemiczny i materiały budowlane (Kujawy, ok. Inowrocławia), Węgiel brunatny (ok. Konina), mało ropy naftowej (Krosno Odrzańskie), rudy żelaza (ok. Suwałk). Powszechne surowce: piaski, żwiry, gliny, iły (cele budowlane i ceramiczne).
Przemysł: Inowrocław, Koniński Park Elektromaszynowy, Poznań (przem. Metalowy), Bydgoszcz i Zielona Góra. Głównymi ośrodkami przemysłowymi Pojezierza Mazurskiego są Olsztyn (opony samochodowe) i Suwałki. Przem. Drzewny rozwinięty na Pojezierzu Mazurskim i Pomorskim. Śródlądowe szlaki wodne: Dra, Warta, Noteć, Wisła.
Rolnictwo: Pojezierze Wielkopolskie, tereny równinne, łagodny klimat, średniourodzajne gleby. Okres wegetacyjny 210-220dni, problemem są małe opady. Uprawia się buraki cukrowe, pszenicę, ziemniaki, żyto, kukurydzę.

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Gimnazjum -> Przedmioty przyrodnicze -> Geografia

Autor: Szarski A.

Data dodania: 2010-03-11 02:23:40

Ilość stron maszynopisu: 0.8

Ilość stron rękopisu: 2

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc