Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Ważne daty historyczne

1764 – wybór Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla
1765 – otwarcie szkoły rycerskiej
1766-68 – sprawa dysydencka (interwencja Rosji i Prus pod pretekstem obrony praw innowierców)
1768-72 – konfederacja barska (powstanie szlacheckie przeciwko Rosjanom, królowi i reformom państwa
1770-88 – obiady czwartkowe – zebrania elity literacko-naukowej u króla
1772 – I rozbiór Polski
1773 – powołanie Komisji Edukacji Narodowej (KEN)
1788-92 – Sejm Czteroletni (Wielki) – próba odrzucenia zwierzchnictw Rosji i odnowy państwa
3.05.1791 – uchwalenie konstytucji
1792 – konfederacja targowicka – interwencja Rosji, obalanie konstytucji
1793 – II rozbiór Polski
24.03.1794 – początek powstania kościuszkowskiego
4.04.1794 – bitwa pod Racławicami
10.10.1794 – bitwa pod Maciejowicami
24.10.1795 – III rozbiór Polski
9.01.1979 – podpisanie umowy o utworzeniu Legionów Polskich we Włoszech
11.1806 – wkroczenie wojsk napoleońskich do Polski
7-9.07.1807 – pokój w Tylży – powstanie Księstwa Warszawskiego
22.07.1807 – nadanie przez Napoleona konstytucji Księstwa Warszawskiego
01-02.1813 – wkroczenie wojsko rosyjskich do Polski, upadek Księstwa Warszawskiego
3.05.1815 – utworzenie Królestwa Polskiego
27.11.1815 – podpisanie przez Aleksandra I Konstytucji Królestwa Polskiego
29/30.11.1830 – wybuch powstania listopadowego w Warszawie
25.01.1831 – detronizacja Mikołaja I przez sejm; wybuch wojny polsko-rosyjskiej
6-8.11.1831 – zdobycie Warszawy przez feldmarszałka Iwana Paskiewicza
1831 – początek Wielkiej Emigracji
1832 – zniesienie autonomii Królestwa Polskiego
1833-58 – stan wojenny w Królestwie Polskim
11.1846 – wcielenie Rzeczpospolitej Krakowskiej do Austrii
1846 – rabacja galicyjska
1853-56 – wojna krymska
1856 – początek odwilży posewastopolskiej
1860-61 – rewolucja moralna
14/15.01.1863 – przeprowadzenie branki przez margrabiego Wielopolskiego
22/23.01.1863 – wybuch powstania styczniowego; utworzenie Tymczasowego Rządu Narodowego; ogłoszenie uwłaszczenia
02.1863 – tygodniowa dyktatura gen. Mierosławskiego
03.1863 – przystąpienie do powstania „białych”; 10-dniowa dyktatura gen. Langiewicza
17.10.1863 – przejęcie władzy nad powstaniem przez gen. Traugutta
2.03.1864 – ogłoszenie uwłaszczenie przez władze carskie
5.08.1864 – stracenie gen. Traugutta wraz ze współpracownikami
10.1864 – rozbicie ostatniego oddziału powstańczego

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Gimnazjum -> Historia -> Inne

Autor: Praca zbiorowa

Data dodania: 2010-03-10 08:39:19

Ilość stron maszynopisu: 0.7

Ilość stron rękopisu: 1.8

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc