Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Elektryczność

Ładunek elementarny – Ładunek równy co do wartości ładunkowi elektronu.
Przewodnik – Ciało, w którym występują swobodne elektrony lub jony. Dzięki temu łatwo przewodzi ładunek elektryczny.
Zobojętnienie ładunku ciała naelektryzowanego – Dostarczenie ciału takiej samej liczby ładunków przeciwnego znaku.
Uziemienie – Doprowadzenie ładunku elektrycznego do ziemi poprzez przewodnik.
Pole elektrostatyczne – Wytworzona przez nieruchome ładunki elektryczne własność przestrzeni polegająca na tym, że na umieszczone w niej dowolne ładunki elektryczne działają siły elektrostatyczne.
Linie pola elektrostatycznego – Linie, do których styczne w każdym punkcie mają kierunek zgodny z kierunkami sił elektrostatycznych działających na ładunki próbne.
Elektryzowanie się – Gromadzenie przez dane ciało ładunku elektrycznego jednego znaku.
• Przez pocieranie – Polega na pocieraniu ciała kawałkiem materiału lub suchej gazety. Uwolnione podczas pocierania elektrony przechodzą z jednego ciała na drugie. Dla izolatorów zjawisko to zachodzi tylko na powierzchni styku.
• Przez dotyk – Polega na zetknięciu ciała elektrycznie obojętnego z ciałem naelektryzowanym. Elektrony przepływają z ciała elektrycznie obojętnego do naelektryzowanego dodatnio, a z ciała naelektryzowanego ujemnie do elektrycznie obojętnego.
• Przez indukcję (wpływ) – Polega na zbliżeniu ciała naelektryzowanego do ciała elektrycznie obojętnego. W ciele dotychczas obojętnym elektrycznie następuje przesunięcie ładunków w obrębie całego ciała (przewodnik) lub w obrębie cząsteczek (izolator).
Zasada zachowania ładunku elektrycznego – Jeżeli układ ciał jest izolowany elektrycznie, to całkowity ładunek tych ciał, czyli suma ładunków dodatnich i ujemnych, jest stały.
Prawo Kulomba: Dwa naelektryzowane ciała odpychają się lub przyciągają z siłą wprost proporcjonalną do iloczynu ich ładunków, a odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości między tymi ciałami. F = k * (q1 * q2) / r2
Prąd elektryczny – Uporządkowany ruch ładunków (elektronów w przewodnikach, jonów w cieczach, jonów i elektronów w gazach)
Ogniwo galwaniczne – Urządzenie zmieniające energię chemiczną na energię elektryczną. Zespół połączonych ze sobą ogniw galwanicznych tworzy baterię.
Prawo Ohma: Natężenie prądu elektrycznego płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia na końcach tego przewodnika
I Prawo Kirchhoffa: Suma natężeń prądów wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z węza.
Przewodnik ma rezystancję 1Ω, jeżeli przyłożone do niego napięcie 1V wywoła przepływ prądu o natężeniu 1A. Rezystancja przewodnika jest wprost proporcjonalna do jego długości, a odwrotnie proporcjonalna do do pola przekroju. Rezystancja zależy też od oporu właściwego przewodnika.

P = U * I (Moc = Napięcie * Natężenie)
W = U * I * t (Praca = Napięcie * Natężenie * Czas)
Eel = U * q (Energia elektryczna = Napięcie * Ładunek)

Pole magnetyczne – Własność przestrzeni polegająca na tym, że na umieszczone w niej magnesy i poruszające się ładunki elektryczne działają siły magnetyczne. Powstaje wokół Ziemi, magnesów i przewodników, przez które płynie prąd elektryczny.
Ciała wykazujące szczególne właściwości magnetyczne to ferromagnetyki. Stają się one magnesami po namagnesowaniu, czyli uporządkowaniu domen magnetycznych.
Umownie przyjęty zwrot linii pola elektromagnetycznego to zwrot od bieguna północnego do południowego. Zwrot linii pola magnetycznego wokół przewodnika, przez który płynie prąd, można ustalić za pomocą reguła prawej dłoni (Jeżeli prawą dłonią obejmiesz przewodnik, tak, że kciuk wskaże kierunek płynącego prądu, to pozostałe palce wskażą zwrot linii pola magnetycznego).
Siła elektrodynamiczna – Siła, która działa na umieszczony w polu magnetycznym przewodnik o długości l, przez który płynie prąd o natężeniu I
F = B * I * l (Siła elektromagnetyczna = Indukcja magnetyczna * Natężenie * Długość przewodnika)
Kierunek i zwrot siły elektromagnetycznej określa reguła lewej dłoni (Jeżeli lewą dłoń ustawisz tak, aby linie pola magnetycznego przebijały wewnętrzną stronę dłoni, a cztery palce wskazywały kierunek i zwrot prądu, t odchylony kciuk wskaże kierunek i zwrot siły magnetycznej)
Indukcja elektromagnetyczna – Zjawisko wzbudzania prądu indukcyjnego w obwodzie wskutek zmian liczby linii pola magnetycznego, przechodzących przez powierzchnię ograniczoną przez ten obwód. Wykorzystuje się je w transformatorach, prądnicach i silnikach.
Uw / Up = nw / np           Ip / Iw = nw / np.           Uw / Up = Ip / Iw

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Gimnazjum -> Przedmioty ścisłe -> Fizyka

Autor: Praca zbiorowa

Data dodania: 2010-03-10 05:51:06

Ilość stron maszynopisu: 1.3

Ilość stron rękopisu: 3.3

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc