Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Węglowodory i ich pochodne

Węglowodory nienasycone – Związki organiczne węgla z wodorem, zawierające w cząsteczkach wiązanie wielokrotne pomiędzy atomami węgla

Węglowodory nasycone – Związki organiczne węgla z wodorem, zawierające w cząsteczkach wiązanie pojedyncze pomiędzy atomami węgla

Metan (CH4): gaz, bezbarwny, bezwonny, lżejszy od powietrza, nierozpuszczalny w wodzie, d = 0,665 g/dm3, słabo aktywny chemicznie

Eten (C2H4): gaz, bezbarwny, przyjemny zapach, nierozpuszczalny w wodzie, aktywny chemicznie

Acetylen (C2H2): gaz, bezbarwny, bezwonny, nierozpuszczalny w wodzie, lżejszy od powietrza, d = 1,08g/dm3, aktywny chemicznie

Etanol (C2H5OH): ciecz lotna, bezbarwna, charakterystyczny zapach, miesza się z wodą, odczyn obojętny, ścina białko

Kwas octowy (CH3COOH): ciecz, bezbarwna, charakterystyczny zapach, dobrze rozpuszcza się w wodzie, kwaśny odczyn,

 

Alkany CnH2n+2

Alkeny CnH2n

Alkiny CnH2n-2

Alkohol CnH2n+1 – OH

Kwas kar. CnH2n+1 – COOH

 

Spalanie na przykładzie metanu CH4

Całkowite CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

Półspalanie2CH4 + 3O2 → 2CO + 4H2O

Niecałkowite CH4 + O2 → C + 2H2O

 

Kwasy karboksylowe

Otrzymywanie C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

Dysocjacja CH3COOH ↔ H+ + CH3COO

Reakcja z Mg2CH3COOH + Mg → (CH3COO)2MG + H2

Octan sodu NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O

Spalanie CH3COOH + 2O2 → 2CO2 + 2H2O

 

Kraking

C15H32 → C8H18 + C7H14

 

Reakcja etenu z bromem

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

 

Estry

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

 

Aminy i aminokwasy

 

Metyloamina CH3NH2

Kw. aminooctowy CH2(NH2)COOH

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Gimnazjum -> Przedmioty ścisłe -> Chemia

Autor: Szarski M.

Data dodania: 2010-03-10 04:20:40

Ilość stron maszynopisu: 0.4

Ilość stron rękopisu: 1

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc