Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Czynniki Ewolucji

CZYNNIKI EWOLUCJI

 

Zmienność genetyczna, rekombinacyjna jest czynnikiem sprawczym ewolucji :

a)       w genomie organizmu oliploidalnego (dzecka) każdy gen jest reprezentowany przez dwa allele : ojcowski i matczyny, i jeśli one są identyczne, to osobniki pochodne względem tego genu są homozygotyczne, jeśli różne – to osobniki – potomstwo są heterozygotyczne.

-          Jeśli allele są jednakowe i potomstwo homozygotyczne to ewolucja nie jest możliwa

-          Jednak gdy allele są różne i potomstwo heterozygotyczne to ewolucja jest możliwa

 

SELEKCJA – zwiększa przystosowanie populacji do środowiska

a)       stabilizująca – eliminuje osobniki o skrajnym fenotypie, a osobniki o fenotypie przeciętnym są uprzywilejowane np. kiedy wśród szympansów urodzi się albinos, to w naturze zginie, a jeśli zostanie umieszczony w zoo to przeżyje. Bo inne fenotypy są ze środowiska eliminowane

b)       kierunkowa – faworyzuje jeden fenotyp kosztem drugiego – specjalny fenotyp znajdujący się w skrajnych pozycjach np. ćma włochacz nabrzozek w rejonach uprzemysłowionych przyjmuje ubarwienie ciemne, natomiast w obszarach rolniczych – jasne. Potomstwo upodabnia się do otoczenia

c)       rozdzielająca – wyróżnia fenotypy skrajne; prowadzi do wyodrębnienia grupy osobników (dywergercja). Mówimy o tzw. mimikra – upodobnieniu się jednych zwierząt do drugich, np. :

-          występuje to najczęściej u motyli

-          ziembyz wyspy Galapagos,

-          dzięcioły z długimi dziobami, które mogły dostać nimi do wnętrza kory po pożywienie – przeżyły; te żywiące się inaczejwygineły, np. gdy brakowało nasion

 

IZOLACJA – mechanizmy biologiczne uniemożliwiające krzyżowanie się organizmów (ograniczenie przepływu genów).

a)       prazygotyczna – zapobiega zapłodnieniu i obejmuje izolacje :

-          sezonową – rożne pory rozrodu

-          siedliskową – zamieszkiwanie różnych miejsc siedliskowych

-          etologiczną – niechęć samców do samic innego gatunku

-          mechaniczną – niezgodność budowy narządów rozrodczych

-          genetyczną – różnice w budowie chemicznej i molekularnej gamet

 

b)       postzygotyczna

Zdarza się, że mimo poprzednich przeszkód dojdzie

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Liceum -> Przedmioty przyrodnicze -> Biologia

Autor: Praca zbiorowa

Data dodania: 2010-12-18 21:07:59

Ilość stron maszynopisu: 0.8

Ilość stron rękopisu: 2

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc