Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Estetyka

Dział filozofii; nauka o pięknie, zajmująca się problemami twórczości i odbiorem dzieł sztuki, próbująca definiować pojęcie piękna oraz rozstrzygać jego naturę: czy jest ono obiektywne czy subiektywne, roztrząsająca kategorie takie jak wdzięk, urok, komizm, brzydota, analizująca przedmioty, w których powyższe kategorie się pojawiają; ponadto za przedmiot badań obiera sobie przeżycie estetyczne, analizując m.in. jego składowe; → sofiści rozumieli ją jako teorię poezji, której fundamentami były trzy pojęcia: naśladownictwo (poezja wytwarza podobieństwa rzeczy, naśladuje je), iluzja (oczarowuje odbiorcę, wzbudzając w nim przejęcie się losem bohaterów) i oczyszczenie (wywołuje u odbiorcy gwałtowną reakcję). Estetyką zajmowali się m.in. → Platon, → Arystoteles, → Kant, → Hegel, → Kierkegaard, → Taine, → Croce.

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Studia -> Licencjackie -> Humanistyczne

Autor: Syjud Jerzy, Hermann Krzysztof

Data dodania: 2010-03-09 01:53:00

Ilość stron maszynopisu: 0.2

Ilość stron rękopisu: 0.5

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc