Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Monizm

Skrajna postać → idealizmu; pogląd filozoficzny głoszący, że istnieje jeden byt albo o naturze materialnej, jak np. uważał → Ksenofanes, widząc w ziemi podstawowy byt, z którego narodziły się inne, albo o naturze duchowej, jak np. uważał → Jan Szkot Eriugena, dla którego takim bytem był → Bóg, który był dla niego jedyną substancją dynamiczną, rozwijającą się, z której emanuje wszystko, co istnieje; z kolei → Berkeley uważał, że istnieją jedynie niematerialne dusze i Bóg (→ spirytualizm); dla → Hegla bytem idealnym była → idea, odznaczająca się racjonalnością i logicznością, podlegająca nieustannym zmianom w myśl zasad → dialektyki; z kolei → Schopenhauer widział prawdziwy byt w → woli, była to dla niego siła kosmiczna, osnowa wszystkiego, co niematerialne, a której przejawem jest świat materialny, odbierany jako zjawiskowa pozorność.

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Studia -> Licencjackie -> Humanistyczne

Autor: Syjud Jerzy, Hermann Krzysztof

Data dodania: 2010-03-08 08:15:38

Ilość stron maszynopisu: 0.2

Ilość stron rękopisu: 0.5

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc