Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Poznanie

 "narzędzie" umożliwiające zrozumienie problemów filozoficznych (jak u starożytnych Greków i Rzymian) albo umożliwiające dotarcie do → prawdy w sposób pozarozumowy (jak u filozofów chrześcijańskich); wg starogreckich koncepcji to → postrzeganie rzeczy za pomocą → zmysłów; → Platon dodawał, że poznajemy także świat za pomocą rozumu i poznania wrodzonego, tj. takiego, które jest nam dane od urodzenia w postaci wiedzy, która wyprzedza nasze postrzeganie; zwolennicy → pragmatyzmu uważali, że jest to przewidywanie tego, co nastąpi; naturą poznania jest zatem czynność praktyczna. Ze względu na różnorodność postaw badawczych poznanie może być np. naukowe - wg Platona opiera się na → metodzie dialektycznej, gwarantującej dotarcie do prawd powszechnych ogólnych, na których powinno zależeć naukowcom, rozumowe - wg Platona to rodzaj poznania, przy pomocy którego poznajemy → ideę rzeczy lub samą rzecz, bo myśl wspomaga postrzeganie, eksperymentalne - wg → Ockhama pozwalające na bezpośrednie poznanie → bytu; dla → św. Bernarda poznanie to droga wiodąca ku → prawdzie, opatrzona w → łaskę; dla → św. Tomasza to z kolei empiryczne upodobnienie się podmiotu do przedmiotu w → akcie poznawczym, łączące "narzędzie" zmysłów i rozumu

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Studia -> Licencjackie -> Humanistyczne

Autor: Syjud Jerzy, Hermann Krzysztof

Data dodania: 2010-03-08 07:52:02

Ilość stron maszynopisu: 0.4

Ilość stron rękopisu: 1

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc