Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Biogenetyczne prawo

(Haeckla prawo) - teoria sformułowane przez Haeckla (1866), w myśl której rozwój osobniczy (ontogeneza) jest skróconym powtórzeniem (rekapitulacją) rozwoju rodowego (filogenezy). Rekapitulacja nie może być całkiem wierna, ponieważ zarodki i larwy muszą przystosować się do warunków bytowania; dlatego w ontogenezie można wyróżnić, obok cech palingenetycznych, czyli uwarunkowanych przebiegiem filogenezy, także cechy cenogenetyczne, stanowiące odchylenie. Do pierwszej grupy cech należy np. pojawianie się w rozwoju zarodkowym szpar skrzelowych, struny grzbietowej czy zawiązków kończyn, a do drugiej - np. powstanie błon płodowych. B.p. zostało później skrytykowane i zastąpione teorią → filembriogenezy, jednak wskazało na istnienie związku między rozwojem rodowym i osobniczym, co pozwoliło na wyjaśnienie pochodzenia niektórych grup

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Liceum -> Przedmioty przyrodnicze -> Biologia

Autor: Trząski Leszek

Data dodania: 2010-03-08 04:03:50

Ilość stron maszynopisu: 0.2

Ilość stron rękopisu: 0.5

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc