Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Hybrydyzacja

1. krzyżowanie; 2. w biologii molekularnej: sposób badania komplementarności sekwencji kwasów nukleinowych pochodzących z dwóch różnych źródeł. Komplementarne odcinki DNA?DNA lub DNA?RNA łączą się, tworząc strukturę dwuniciową. Fragmenty nie będące komplementarnymi pozostają nie połączone. H. stosowana jest w systematyce i genetyce w badaniach stopnia pokrewieństwa między organizmami. Jedna z nowszych technik hybrydyzacyjnych wiąże się z syntezą odpowiedniego, antysensownego mRNA i wprowadzaniem go do komórek w celu bezpośredniego badania aktywności genów. Jeśli dany gen ulega transkrypcji, to powstający mRNA tworzy struktury dwuniciowe z komplementarnym do niego, antysensownym mRNA

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Liceum -> Przedmioty przyrodnicze -> Biologia

Autor: Trząski Leszek

Data dodania: 2010-03-08 03:58:30

Ilość stron maszynopisu: 0.2

Ilość stron rękopisu: 0.5

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc