Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Specjacja

Powstawanie gatunków. Procesy s. klasyfikuje się według różnych kryteriów. Z uwagi na liczbę powstających gatunków: s. właściwa, gdy z jednego gatunku powstają dwa lub więcej (gatunek wyjściowy istnieje nadal lub zanika), lub s. filetyczna - gdy wyjściowy gatunek w całości przekształca się w inny. S. właściwa zachodzi w wyniku izolacji rozrodczej powstałej między populacjami lub między osobnikami danej populacji. Ze względu na sposób powstawania gatunków: s. skokowa (zwłaszcza u roślin) - gdy osobniki powstałe w wyniku poliploidyzacji mogą krzyżować się jedynie między sobą, i s. stopniowa - gdy gatunki powstają w wyniku gromadzenia się różnic między populacjami dzięki działaniu doboru naturalnego. S. stopniową dzieli się, ze względu na stosunki przestrzenne, na s. allopatryczną i sympatryczną. S. allopatryczna zachodzi, gdy populacje są od siebie izolowane geograficznie, natomiast s. sympatryczna - pod wpływem doboru naturalnego różnicującego w obrębie populacji, np. przez przystosowanie się grup osobników do odmiennych siedlisk

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Liceum -> Przedmioty przyrodnicze -> Biologia

Autor: Trząski Leszek

Data dodania: 2010-03-08 03:48:33

Ilość stron maszynopisu: 0.3

Ilość stron rękopisu: 0.8

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc