Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Równowaga biologiczna

Stan, w którym występuje pełna samoregulacja ekosystemu (→ ekologiczna samoregulacja). Obrazuje ogólną właściwość substancji żywej, polegającą na dążeniu do wzajemnego dopasowywania tworzących ją komponent (→ homeostaza). Z wyjątkiem zmian sezonowych oraz klęsk żywiołowych, w ekosystemie będącym w stanie r.b. nie zachodzą nagłe i drastyczne zmiany liczebności poszczególnych populacji. R.b. ma tym bardziej trwały charakter, im bogatszy jest skład gatunkowy → biocenozy zamieszkującej ekosystem. Naruszenie przez człowieka r.b., często niezamierzone, prowadzi do nieobliczalnych konsekwencji, włącznie ze znacznym zubożeniem, a nawet zagładą całej biocenozy. Najczęstszą przyczyną naruszenia r.b. jest nadmierna eksploatacja zasobów ekosystemu, wprowadzanie toksycznych odpadów lub nieprzemyślane wprowadzenie obcych gatunków. Zob. klimaks

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Gimnazjum -> Przedmioty przyrodnicze -> Biologia

Autor: Trząski Leszek

Data dodania: 2010-03-05 08:02:35

Ilość stron maszynopisu: 0.2

Ilość stron rękopisu: 0.5

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc