Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Konstytucja Pruska 1848

Ogłoszona przez króla Fryderyka Wilhelma IV 5 XII ; władza króla pochodziła z "łaski bożej" ; król miał prawo absolutnego veta, mógł wydawać rozporządzenia z mocą ustaw, ogłaszać stan wojenny i zawieszać prawa podstawowe ; parlament dwuizbowy - izba niższa wybierana w wyborach dwustopniowych, do izby wyższej wybierano na podstawie cenzusu majątkowego ; gwarantowano równość wobec prawa, wolność prasy, stowarzyszeń, nauczania i wyznania, odpowiedzialność ministrów przed parlamentem ; armia była zwolniona z przysięgi na konstytucję ; została zastąpiona przez konstytucję z 1850.

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Liceum -> Historia -> Historia nowożytna

Autor: Greiner Piotr - Gronkowska Ewa - Kaczmarek Ryszard - Miroszeski Kazimierz

Data dodania: 2010-03-04 07:40:04

Ilość stron maszynopisu: 0.2

Ilość stron rękopisu: 0.5

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc