Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Prawo Kirchhoffa

Dwa prawa stanowiące reguły, które pozwalają obliczać natężenia prądów i napięcia w obwodach elektrycznych. - I PRAWO KIRCHHOFFA: suma natężeń prądów dopływających do wspólnego punktu (węzła) układu przewodników jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego punktu. Jeśli prądy odpływające przyjąć jako ujemne, to suma natężeń prądów dopływających do węzła jest równa zeru: Prawo to jest szczególnym sformułowaniem zasady zachowania ładunku. - II PRAWO KIRCHHOFFA: suma sił elektromotorycznych (SEM) w obwodzie zamkniętym (oczku) jest równa sumie spadków napięć w tym obwodzie. Jeśli przyjąć odpowiednią konwencję znakowania SEM i spadków napięć, prawo to ma postać: Suma sił elektromotorycznych i spadków napięć w obwodzie zamkniętym jest równa zeru. Jeśli elementami obwodu są tylko źródła SEM i opory elektryczne, to można napisać: Dla obwodu przedstawionego na rysunku można napisać II prawo Kirchhoffa w postaci: II prawo Kirchhoffa jest szczególnym sformułowaniem zasady zachowania energii, co łatwo wykazać, rozpatrując prosty obwód elektryczny zawierający źródło o sile elektromotorycznej E i oporze wewnętrznym r oraz opór obciążenia (zewnętrzny) R. Zasada zachowania energii mówi, że praca na przeniesienie ładunku (dodatniego) Q = I t od elektrody ujemnej do dodatniej wykonana w źródle jest równa ciepłu wydzielonemu w obwodzie: EIΔt = I2RΔt + I2rΔt Po podzieleniu przez I t otrzymuje się II prawo Kirchhoffa w postaci: E = I(R + r) lub Prawo to jest znane jako uogólnione prawo Ohma. W przypadku dwóch połączonych równolegle przewodników, dla rozgałęzienia prądu w węźle A można napisać I prawo Kirchhoffa w postaci: I = I1 + I2 II prawo Kirchhoffa zapisane dla oczka ABA, nie zawierającego siły elektromotorycznej, ma postać: I1R1 - I2R2 = 0lub Natężenia prądów płynących w połączonych równolegle przewodnikach są odwrotnie proporcjonalne do wielkości ich oporów elektrycznych lub wprost proporcjonalne do ich przewodności.

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Liceum -> Przedmioty ścisłe -> Fizyka

Autor: Videograf

Data dodania: 2009-12-07 16:07:22

Ilość stron maszynopisu: 0.6

Ilość stron rękopisu: 1.5

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc