Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Romantyzm

Prąd ideowy i kierunek artystyczny w Europie w I poł. XIX w.; cechował się dążeniem do pełnego rozwoju ludzkiej osobowości, irracjonalizmem, uczuciowością, patriotyzmem i ideami wolnościowymi; w literaturze przeciwstawił się regułom klasycznym, proponując swobodny styl i kompozycję; bohater literacki był samotnikiem walczącym ze światem; powstały gatunki literackie: ballada, powieść poetycka, poemat dygresyjny, dramat literacki; przedstawiciele: G. Byron, J.W. Goethe, F. Schiller, V. Hugo, G. Sand, A. Puszkin, Gogol, A. Mickiewicz; w muzyce wydobywano odrębność stylów, sięgano do motywów ludowych; nastąpił rozwój miniatury instrumentalnej i liryki wokalnej; w malarstwie gł. cechy to: indywidualizm, swoboda twórcza, bogata kolorystyka i efekty świetlne, nawiązywanie do różnych epok; przedstawiciele: F. Goya, E. Delacroix, A. Michałowski.

Nauczyciela: 0 Ucznia: 0

Kategoria: Liceum -> Historia -> Historia nowożytna

Autor: Videograf

Data dodania: 2009-12-07 15:55:41

Ilość stron maszynopisu: 0.2

Ilość stron rękopisu: 0.5

Brak obrazków.
Brak załączników.

Brak dodanych linków zewnetrznych.

Wszystkie komentarze

Uczeń

Nauczyciel

Tytuł komentarza:

Treść komentarza:

Ocena pracy:Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc