Korzystanie z serwisów było możliwe to było dzięki środkom pomocowym pochodzącym z Unii Europejskiej


Częściowa realizacja projektu inwestycyjnego sfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 - 2013

Podkategoria:

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Liceum

Studia

CHRZEST POLSKI

2017-02-04 13:15:05 Autor: videograf

chrystianizacja ziem polskich rozpoczęta w 966 chrztem →Mieszka I i jego dworu, po zawarciu małżeństwa z księżniczką czeską →Dobrawą; budowa organizacji kościelnej (biskupstwo misyjne; →Jordan), została dokończona przez →Bolesława Chrobrego (zjazd →gnieźnieński); chrzest wzmocnił pozycję Polski na arenie międzynarodowej, a budowana organizacja kościelna zintegrowała państwo i wzmocniła...

Średnia ocena: 0 Czytaj więcej »

MIKOŁAJ KOPERNIK

2017-02-04 13:13:59 Autor: videograf

(1473-1543) - astronom, duchowny, najwybitniejszy przedstawiciel polskiej nauki w okresie I Rzeczypospolitej; po studiach w →Akademii Krakowskiej i w uniwersytetach włoskich (Padwa, Bolonia, Ferrara) uzyskał tytuł doktora teologii; po powrocie do Polski w 1503 został →kanonikiem kapituły warmińskiej (m.in. brał udział w obronie Olsztyna przed wojskami →Zakonu Krzyżackiego w 1520); jak wielu myślicieli okresu ...

Średnia ocena: 0 Czytaj więcej »

PAŃSTWO PIERWSZYCH PIASTÓW

2017-02-04 13:07:05 Autor: videograf

termin używany na opisanie dziejów Polski w okresie panowania →Mieszka I, →Bolesława Chrobrego i →Mieszka II, w którym nastąpiło ukształtowanie się od strony terytorialnej, ustrojowej i ideologicznej (chrześcijaństwo) monarchii piastowskiej; etap rozwoju przerwany wewnętrznymi walkami politycznymi i społecznymi (→powstanie ludowe) oraz najazdami zewnętrznymi (→najazd Brzetysława I) w...

Średnia ocena: 0 Czytaj więcej »Informacje o nas

Serwisy

Polecane

Zakupy

Pomoc